Emballage

Læs om emballage, herunder forbrug og reglerne herfor.

Kommunernes indsamling af emballageaffald
Her findes nærmere oplysninger om kommunernes indsamling af emballageaffald.

MGP - Metal, glas og plast
Miljøstyrelsen har lavet en faglig vurdering af kombineret indsamling af metal, glas og plastaffald. Arbejdet er lavet i forbindelse med implementeringen af EU's nye affaldsdirektiv i dansk lovgivning.

Papir og pap
Miljøstyrelsen har udarbejdet kommunale papir- og pappotentialer for 2006 og fremover. De danner grundlag for indsamling af papir og pap fra husholdninger.

Pant på flasker og dåser til drikkevarer  
I Danmark er flasker og dåser til visse drikkevarer pantbelagt. Panten får du igen, når du afleverer de tomme flasker og dåser. Læs om hvordan pant- og retursystemet fungerer.

 

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.