Emballage

Her findes informationer om emballage, herunder forbrug og reglerne herfor.

Kommunernes indsamling af emballageaffald
Her findes nærmere oplysninger om kommunernes indsamling af emballageaffald.

Papir og pap
Miljøstyrelsen har udarbejdet kommunale papir- og pappotentialer for 2006 og fremover. De danner grundlag for indsamling af papir og pap fra husholdninger.

Pant på flasker og dåser til drikkevarer  
I Danmark er flasker og dåser til visse drikkevarer pantbelagt. Panten får du igen, når du afleverer de tomme flasker og dåser. Læs nærmere om hvordan pant- og retursystemet fungerer.