Materialer til kommuner

Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier. De nye regler skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere i flere fraktioner.

Borgere skal, på tværs af kommuner, fremadrettet sortere deres affald i 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.

I løbet af 2023 skal tekstilaffald også sorteres.

Formålet med sorteringskriterierne er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Det kræver, at vi ændrer vores affaldsvaner. Derfor har vi udviklet materialer, der understøtter jeres implementering af affaldsbekendtgørelsens nye krav til indsamling af affald.

Redigerbare materialer

Flere af materialerne er redigerbare og kan sammensættes, så de enkelte materialer kan tilpasses og implementeres i den enkelte kommunes kommunikation.

Det skaber muligheden for, at I kan formidle de nye regler i en mere lokal, vedkommende vinkel.

Materialer til arbejdspladser

På indsatsens forside er også et link til en underside med materialer, der er målrettet arbejdspladser. Har I som kommune også brug for at kommunikere om sorteringskriterierne til arbejdspladserne, kan I finde inspiration til det der.

De 10 affaldstyper

Vi har uddybet og konkretiseret de 10 affaldstyper, så borgerne kan se, hvor de forskellige typer affald skal hen, og hvad der efterfølgende sker med dem.

Sorteringskriterier med 'ja tak' og 'nej tak'

Piktogramoversigt

Affaldets rejse

 

 

Målrettet boligtype

Download pjece tilpasset borgere, der enten bor i hus eller lejlighed.

Pjece til borgere, der bor i hus

Pjece til borgere, der bor i lejlighed

Der er også materialer til borgere, som har en fritidsbolig. Både en pjece og en visuel sorteringsoversigt på engelsk.

Pjece til borgere med fritidsbolig

Visuel sorteringsoversigt på engelsk

Målrettet boligforeninger

Viceværter, bestyrelser og boligadministratorer er med til at bære affaldssortering ind i borgernes hjem. Her er materiale, der hjælper dem på vej.

Plakat til opgang

Tjekliste til viceværter