Materialer til arbejdspladser

Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Reglerne skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad – også når vi er på arbejde. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere flere typer affald.

Hvad er husholdningslignende affald?

Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt er der tale om 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

Har I produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010.

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Det kræver, at vi ændrer nogle af vores affaldsvaner, når vi er på arbejde. Derfor har vi udviklet materialer, der understøtter jeres implementering af affaldsbekendtgørelsens nye krav til indsamling af husholdningslignende affald.

Redigerbare materialer

Flere af materialerne er redigerbare og kan sammensættes, så de kan tilpasses og implementeres på den enkelte arbejdsplads.

Det skaber også muligheden for, at I kan formidle de nye regler i en mere vedkommende vinkel, der stemmer overens med jeres arbejdsplads.

Tjekliste til at komme i gang

Inden I dykker ned i materialerne på siden, anbefaler vi, at I starter med at downloade denne tjekliste. Den giver jer et overblik over de vigtigste opgaver, når I skal indføre sorteringskriterierne:

Tjekliste

Få arbejdspladsen med ombord

Vil I fortælle medarbejdere, kollegaer eller ledelse om, hvorfor I bør sortere husholdningslignende affald?

Her kan I downloade materialer, der kan hjælpe dig med at formidle, hvorfor affaldssortering nytter. 

Grundlæggende information til ledelse og affaldsansvarlig

Grundlæggende information i slides til møder

Tre gode grunde (udkast til mail)

Tre gode grunde (vedhæftning til mail)

Tre gode grunde til medarbejdere (plakat til ophæng)

Affaldets rejse

Få styr på praktikken

Her har vi samlet materialer, der skal hjælpe jer godt i gang med sorteringen af husholdningslignende affald:

Tips til dialog med jeres affaldsindsamler

Sorteringskriterier med 'ja tak' og 'nej tak'

Sorteringskriterier i oversigt (plakat til ophæng)

Få affaldssortering implementeret i hverdagen

Her har vi samlet en række materialer, der kan inspirere og hjælpe jer i gang med sorteringen af husholdningslignende affald – også i en travl hverdag:

Sorteringsvejledning til køkken

Sorteringsvejledning til kantine

Sorteringsvejledning til kontor

Håndbog med tips fra andre arbejdspladser

Mærkater med påmindelse i handlingsøjeblikket

Spørgsmål og svar

Her har vi samlet typiske spørgsmål og svar om sortering af husholdningslignende affald på arbejdspladser.

Hent FAQ'en