Nyheder om den digitale skrotningsproces

Digitale skrotningsattester: Nemmere hverdag, mindre snyd

De digitale skrotningsattester skal gøre autoophuggernes hverdag nemmere. Samtidig bliver det med systemet sværere at snyde med skrotningsgodtgørelser.

De fleste bliver lidt trætte, når de skal udskifte et kendt system med et nyt af slagsen. Sådan vil de fleste af jer, der arbejder med miljøgodkendt ophugning af biler, formentlig også have det.

Men forhåbentlig bliver bekymringen hurtigt afløst af begejstring, når I opdager fordelene ved det nye digitale system – også kaldet DUS (Digitalisering af Udbetaling og Skrotningsattest).

4 markante fordele ved systemet

#1 Slut med papirarbejdet

Med det nye system er det farvel til papirarbejdet omkring skrotningsattester og -godtgørelse. Bilejeren eller skrotteren kan nu tage hul på sagen på borger.dk fra computeren derhjemme med sit NemID. Eller I – som miljøgodkendte autoophuggere – kan hjælpe kunderne med at oprette sagen, når de møder op med den skrotningsklare bil. Ligegyldigt hvilken måde sagen starter på, foregår det fra 1. januar 2020 på computer eller tablet.

#2 Slut med kontanter eller ”at lege bank”

Med det nye digitale system får ejeren af bilen udbetalt sin skrotningsgodtgørelse direkte til sin NemKonto (en helt almindelig bankkonto, som det offentlige bruger til at udbetale penge til) – når alt er godkendt. Det vil sige, at I som miljøgodkendte autoophuggere ikke længere skal have kontanter liggende eller lave bankoverførsler til bilejeren, mens I venter på at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen.

#3 Nem identifikation af køretøj og ejer

Fordi det hele foregår digitalt, er det nemt at tjekke, at køretøjet er afmeldt i Motorregistret, og hvem der er registreret som bilens sidste ejer. På den måde minimeres risikoen for snyd med skrotningsgodtgørelsen, og du kan som miljøgodkendt autoophugger koncentrere dig om det vigtigste: At bortskaffe bilen miljømæssigt forsvarligt.

#4 Nemt at vælge miljøgodkendt

Med det nye system bliver det endnu mere enkelt for bilejerne at vælge en miljøgodkendt autoophugger. Når bilejere opretter sagen med NemID hjemmefra, skal de nemlig vælge mellem godkendte ophuggere eller forhandlere inde i systemet via borger.dk.

 

Gå tilbage til forside for autoophuggere

Fra papir til digitalt fra dag 1

Når I møder ind på arbejde efter nytåret, er det slut med skrotningsattester i papirformat. Det er derfor fra den dag ikke længere muligt at lave attester på ”den gamle facon”.

Enden på dette årti bliver også enden på skrotningsattester på papir.

Fra 1. januar 2020 er det definitivt slut med at bruge de gamle skrotningsattester, selvom I måtte have nogen af dem liggende på lager. Når systemet kører, skal alt med andre ord foregå digitalt.

Skulle I have udfyldte skrotningsattester liggende på biler, som I har modtaget før 1. januar 2020, er det i en 3-måneders periode stadigvæk muligt at få dem behandlet.

 

Gå tilbage til forside for autoophuggere

Sådan bliver I klar til den digitale skrotningsattest

Selvom den digitale skrotningsattest grundlæggende gør præcis det samme som det gamle papirsystem, kan det digitale system alligevel betyde, at I skal ændre den måde, I gør tingene på i dagligdagen hos autoophuggerne.

Inden de digitale skrotningsattester går i luften den 1. januar 2020, kan I som miljøgodkendte autoophuggere med fordel gøre jer nogle overvejelser, så I får den bedste overgang til det nye system.

Her er der særligt to spørgsmål, som I kan stille jer selv:

#1 Skal vi have opstillet en kunde-computer?

I den ideelle verden ville alle bilejere eller skrottere starte med at oprette sagen hjemmefra via borger.dk. I virkeligheden vil mange bilejere formentlig møde op hos autoophuggeren med det udtjente køretøj og starte sagen derfra.

I det nye system skal bilejeren starte sagen med NemID, og derfor bør I som autoophuggere afklare, om I skal have en kundecomputer eller -tablet til formålet. På den måde undgår I, at bilejere skal bruge jeres ansattes computere til at oprette sagen.

#2 Hvor mange medarbejdere hos os, skal kunne behandle digitale skrotningsattester?

Ligesom borgeren skal bruge sit NemID i forbindelse med den digitale skrotningsattest, ændrer proceduren sig også for dig som autoophugger. For at behandle en sag i det digitale system skal medarbejderen bruge en medarbejdersignatur.

Da det ikke er alle medarbejdere, der har medarbejdersignatur, bør du derfor som autoophugger overveje, hvor mange af medarbejderne, der skal kunne behandle skrotningsattester i det digitale system.

Hvis du har yderligere spørgsmål til overgangen til det digitale system, så bare skriv til os på Obfuscated Email 

Gå tilbage til forside for autoophuggere

Digital skrotning: Sådan undgår du forvirrede kunder

Det er ikke kun for autoophuggere, at den digitale skrotningsproces betyder omvæltninger. Bilejerne skal også vænne sig til nye måder at gøre tingene på. Her får du tips til, hvordan du kan hjælpe dem. 

Når skrotningsprocessen af biler fra årsskiftet bliver digital, skal tusindvis af danske bilejere med udtjente biler bruge et nyt system.

Bilejerne vil naturligvis kunne finde information på Miljøstyrelsens hjemmeside og hos brancheforeningerne, men rigtig mange bilejere vil bruge jer – autoophuggere – til at hjælpe med processen.

Her er de største forandringer, som I kan hjælpe bilejerne godt igennem:

De tre største forandringer for bilejerne ved det digitale system

Forandring #1: Slut med ”penge i hånden”

Med den digitale skrotningsproces foregår udbetaling af skrotningsgodtgørelsen også digitalt – direkte til bilejerens NemKonto. Det vil formentlig forvirre nogle borgere, at de kan aflevere bilen ”uden at få noget for det”.

Hvad kan du fortælle kunderne?

 • Den digitale overførsel er sikrere for både bilejere, autoophuggere og det offentlige
 • Pengene overføres til kundens NemKonto inden for nogle dage
 • Autoophuggerne undgår at skulle have store kontantbeløb liggende – eller at være bank for bilejerne
 • Ved at overføre direkte til bilejeren med NemID-identifikation minimeres risikoen for snyd med ordningen. 

Forandring #2: NemID skal huskes ved skrotning

Det nye digitale skrotningssystem gør det enkelt at identificere bilejeren ved hjælp af NemID. Derfor skal bilejerne også vænne sig til, at det fremover er NemID og ikke en underskrift eller anden identifikation, der skal bruges.

Hvad kan du sige til kunderne?

 • Husk altid at medbringe NemID til autoophuggeren (samt at bruge NemID, når bilejeren opretter sin skrotning hjemme fra computeren). Se infografik om processen.
 • NemID er bilejerens sikkerhed for, at skrotningsgodtgørelsen udbetales korrekt, samt at bilen bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Forandring #3: En proces helt uden papir

En af de åbenlyse fordele ved en digital skrotningsproces er selvfølgelig, at alle undgår papirarbejde. Men det betyder samtidig, at bilejerne kan opleve at aflevere deres udtjente bil hos dig – uden at få hverken penge eller kvittering i hånden.

Hvad kan du sige til kunderne?

 • Bilejerne kan bede dig om en kvittering på, at de har afleveret bilen
 • Bilejerne får besked via Digital Post, når skrotningen er gennemført – samt udbetaling af godtgørelsen direkte til deres NemKonto.

Gå tilbage til forside for autoophuggere

FAQ: Svar på jeres spørgsmål om digitaliseringen

Vi har samlet de typiske spørgsmål, som I som autoophuggere kan have til digitaliseringen – og leverer vores svar på dem.

Hvorfor indfører vi et digitalt system til at håndtere skrotningsprocessen?

Der er mange fordele ved at gøre skrotningsprocessen digital. Dels sparer autoophuggere og myndigheder tid og ressourcer på papirarbejde. Samtidig gør den digitale løsning også skrotningsprocessen hurtigere, ligesom processen skaber større sikkerhed for, at skrotningsgodtgørelsen udbetales på det rigtige grundlag.

Hvordan fungerer den digitale løsning?

Du kan se, hvordan den digitale skrotningsproces foregår i disse korte film. Kort fortalt skal bilejeren begynde processen med NemID hjemmefra og samtidig vælge en godkendt ophugger. Herefter tager ophuggeren over, og når bilen er afmeldt i Motorregistret sendes skrotningsattest og godtgørelse automatisk til borgeren via digital post og NemKonto. 

Hvornår går den digitale løsning til skrotningsprocessen i luften?

Den digitale skrotningsproces går i luften 1. januar 2020.

Kan man stadig bruge papirblanketter efter den 1. januar 2020?

Nej, fra 1. januar 2020 er det definitivt slut med at bruge de gamle skrotningsattester, selvom I måtte have nogle af dem på lager. Når systemet kører, skal alt med andre ord foregå digitalt.

Kan man stadig indlevere gamle skrotningsattester på papir efter 1. januar 2020?

Som udgangspunkt foregår alt digitalt fra 1. januar 2020. Skulle I have gamle udfyldte skrotningsattester liggende for biler, som I har modtaget før 1. januar 2020, er det dog i en tre-måneders periode stadig muligt at få dem behandlet. Papirattesterne skal være DPA-System i hænde senest 31. marts 2020.

Hvad gør jeg, hvis bilejeren ikke har medbragt NemID?

NemID er et centralt værktøj til at identificere bilejeren i den nye digitale skrotningsproces. Derfor kan et skrotningsforløb heller ikke begynde uden brug af NemID.

Hvordan ved jeg, om bilen tilhører den kunde, der har oprettet sagen med NemID?

Når du modtager bilen fra senest registrerede ejer, og sagen er indtastet i systemet, bliver oplysningerne kontrolleret i Motorregistret. Hvis der er tale om andre ejertyper af bilen, uploader vedkommende dokumentation og udfylder med NemID en tro- og love-erklæring. Det er altså ikke dig som autoophugger, der skal kontrollere, at ejerskabet er korrekt.

Hvem er ansvarlig for at afmelde køretøjet i Motorregistret?

De fleste autoophuggere er også nummerpladeoperatører og kan hjælpe kunderne med afmelding af køretøjet i Motorregistret. Alternativt kan autoophuggeren vejlede bilejeren om nærmeste nummerpladeoperatør.

Hvem kan oprette sager i det digitale system?

For at kunne oprette sager i det digitale system kræver det, at en eller flere medarbejdere hos autoophuggeren har en medarbejdersignatur. Overvej derfor, hvor mange medarbejdere der skal kunne oprette skrotningsforløb, da disse medarbejdere alle skal have medarbejdersignatur. Medarbejdersignaturer kan bestilles via Nets.

Skal vi have opstillet en kundecomputer?

I den ideelle verden opretter bilejeren selv skrotningsforløbet hjemmefra med NemID. I praksis vil mange bilejere dog formentlig møde op hos autoophuggeren og begynde sagen der. Derfor kan det være en god idé at opstille en kundecomputer eller have en tablet, hvor kunden kan godkende med sit NemID. Kunden kan også bruge systemet fra sin smartphone.

Hvad hvis autoophuggerne skal afhente bilen hos bilejeren?

Hvis bilejeren vil have autoophuggeren til at afhente bilen, skal vedkommende selv kontakte en godkendt autoophugger og aftale afhentning. Ved afhentning skal bilejeren med NemID selv oprette sagen på Borger.dk eller med NemID bekræfte skrotningsanmodning fra autoophuggeren. 

Hvad gør jeg, hvis bilejeren er fritaget for digital selvbetjening?

Hvis du er fritaget fra digital post, kan du bede autoophuggeren om at oprette skrotningssagen for dig. Det kræver, at du har en bekræftelse fra kommunen, hvorfra det fremgår, at du er fritaget fra digital post. Derudover skal du også fremvise dokumentation for ejerskabet over bilen og identifikation for, hvem du er. Dette kan f.eks. være registreringsattesten eller en slutseddel, samt kørekort eller sundhedskort. Autoophuggeren vil bede dig om at underskrive en tro- og loveerklæring. Autoophuggeren vil herefter vedlægge dokumentationen til sagen i det digitale system (DUS). For yderligere vejledning kan du kontakte Dansk Producentansvars System, som anviser hvordan anmodningen skal indgives.

Gå tilbage til forside for autoophuggere

Nye film: Sådan foregår en digital skrotning

Vi har udarbejdet to korte film, der viser, hvordan en skrotning foregår i det nye digitale system. Filmene viser, hvordan processen foregår, hvis bilejeren opretter sagen hjemmefra, eller hvis du som autoophugger skal oprette sagen.   

1. januar 2020 går det digitale system til at håndtere skrotning af udtjente biler i luften.

Der bliver groft sagt to typiske sagsforløb, når bilejerne efter den 1. januar 2020 vil have skrottet deres biler miljømæssigt forsvarligt.

Enten starter bilejeren skrotningssagen hjemmefra på Borger.dk med sit NemID. Eller også møder bilejeren op hos ophuggeren med sin udtjente bil, hvorefter ophuggeren kan starte sagen via Virk.dk.

I disse to film kan du se, hvordan sagerne forløber fra start til slut.

Guide 1: Bilejeren opretter selv sagen hjemmefra

Denne film demonstrerer processen, hvor bilejeren selv opretter sagen med NemID, inden hun henvender sig til autoophuggeren.

Guide 2: Autoophuggeren hjælper bilejeren med sagen

Denne film viser forløbet for den digitale skrotning, hvor bilejeren møder op hos autoophuggeren og skal have hjælpe til at oprette sagen.

Hvis du har spørgsmål til den digitale skrotningsattest, så kan du skrive til os på Obfuscated Email

Gå tilbage til forside for autoophuggere

De sidder klar til at hjælpe jer med opstarten

Fra den 2. januar 2020 sidder der folk parat til at hjælpe, hvis systemet driller. 

Forud for lanceringen af den digitale skrotningsproces er gået mange måneders forarbejde, hvor systemet er blevet testet af udvalgte autoophuggere.

Alligevel vil der helt naturligt opstå tvivlsspørgsmål, når hundredvis af medarbejdere hos autoophuggere i hele landet tager systemet i brug på samme tid.

Af samme grund sidder medarbejdere hos DPA-System klar ved mail og telefon fra den 2. januar 2020 til at besvare brugernes spørgsmål.

Tre måneder med ekstra opmærksomhed

Som autoophugger kan du kontakte holdet hos DPA-System alle hverdage mellem 9 og 13.30 i en særlig tre måneders periode, hvor overgangen til de digitale skrotningsattester får ekstra opmærksomhed.

DPA-System kan besvare de typiske spørgsmål om brugen af systemet, men har også mulighed for at trække på teknisk assistance, hvis selve det digitale system volder problemer.

Du kommer i kontakt med DPA System via:

 • Telefon:  39 15 51 61
 • E-mail: Obfuscated Email

 Gå tilbage til forside for autoophuggere

 

Hvad med forhandlere og autoværksteder? Få registreret jeres aftaler

Overgangen til digitale skrotningsattester betyder også, at aftaler mellem autoophuggere og forhandlere eller værksteder skal registreres i systemet. Her forklarer vi, hvordan I gør.

Når skrotningsprocessen fra 1. januar 2020 bliver digital, betyder det også, at de aftaler om skrotning af biler, der eksisterer mellem autoophuggere og forhandlere eller værksteder, skal registreres i systemet. Hvis aftalerne ikke bliver registreret, kan forhandlere og værksteder nemlig ikke starte en skrotningssag.

Det er kun godkendte autoophuggere, der kan registrere forhandlere og værksteder i systemet. Derfor er det oplagt, at I sammen med jeres samarbejdspartnere sørger for, at aftalerne bliver registreret.

Sådan registrerer I en aftale

Det er heldigvis enkelt at registrere en aftale med en forhandler i det digitale system.

 1. Vælg ”Ny forhandler”
 2. Indtast forhandleren eller værkstedets CVR-nummer
 3. Tilføj telefonnummer og e-mail på forhandleren eller værkstedet, og klik ”Næste”
 4. Kontroller oplysninger, og klik ”Godkend”

Herefter skal forhandleren bekræfte via Virk.dk med medarbejdersignatur. Når aftalen er bekræftet, vil forhandleren eller værkstedet fremgå af menupunktet ”Forhandlere”.

Måske-salg eller skrotningssag

Efter registreringen kan forhandleren det samme som ophuggere i systemet – bortset fra at oprette forhandlere. Det vil sige, at de enten kan lave en skrotningssag, hvis bilen skal direkte til skrotning, eller som en ”Måske salg”-sag, hvorefter forhandleren kan forsøge at sælge bilen indenfor en frist på seks måneder. Lykkes det ikke forhandleren at sælge bilen, skal den registreres som skrottet inden tidsfristen, hvis skrotningsgodtgørelsen skal udbetales.

I begge tilfælde skal seneste registrerede ejer af bilen bekræfte med NemID, når sagen oprettes. Når bilejeren bekræfter med en "Måske-salg"-sag med NemID, fraskriver han eller hun sig samtidig muligheden for at modtage skrotningspræmien. Præmien bliver i stedet udbetalt til forhandleren. 

Hvis du har spørgsmål til den digitale skrotningsattest, så kan du skrive til os på Obfuscated Email.

Gå tilbage til forside for autoophuggere

Tjekliste: Er I klar til digitale skrotningsattester?

Der er ikke noget værre end at føle, at man har glemt noget. I denne liste får I et overblik over de væsentligste ting, I skal huske før 1. januar 2020. 

Er I klar til, at skrotningsprocessen digitaliseres den 1. januar 2020?

Vi har samlet en tjekliste med de væsentligste spørgsmål, som I bør have svar på:

#1 Har I opstillet en kunde-computer?

Selvom bilejerne ideelt set starter skrotningssagen hjemmefra med NemID, vil der formentlig stadig være nogle, der møder op hos autoophuggeren med den udtjente bil uden at have oprettet skrotningen hjemmefra. I disse film kan du se, hvordan denne type sager forløber i det digitale system.

Disse kunder skal godkende en skrotningsanmodning fra jer med NemID via Borger.dk. Hvis de ikke har en smartphone, vil de med andre ord skulle låne en computer af jer eller gøre det hjemmefra for at sætte sagen i gang. Derfor kan det være en god idé at opstille en kundecomputer specifikt til disse sager.

#2 Har alle medarbejdere, der skal oprette skrotningssager, en digital medarbejdersignatur?

Fordi skrotningsprocessen foregår digitalt, betyder det nye arbejdsrutiner for jeres medarbejdere hos ophuggerne. For at kunne oprette og behandle skrotningssager i systemet skal medarbejderen have en digital medarbejdersignatur, der også skal sættes som P-nummer.

Medarbejdersignaturer kan bestilles via Nets.

#3 Har de relevante medarbejdere fået en intro til det digitale system?

Selvom de digitale skrotningsattester endnu ikke er gået i luften, kan de medarbejdere, der skal oprette skrotningssager, alligevel få et indblik i det nye system. Blandt andet ved at se to korte film om de mest typiske skrotningssager. Eller ved at læse vores samling af typiske spørgsmål og svar om systemet.

#4 Er I klar til at svare på kundernes spørgsmål om det digitale system?

Ikke mindst de bilejere, der har prøvet at skrotte biler tidligere, vil formentlig have spørgsmål til den nye digitale proces. For at hjælpe med at forklare, hvordan processen foregår, har Miljøstyrelsen udarbejdet en infografik, der viser de to mest almindelige skrotningssagsforløb. Denne infografik er også sendt med post til alle godkendte autoophuggere (medio december).

I kan desuden henvise kunderne til Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor vi har samlet informationer til bilejerne.

#5 Har I styr på, hvem vi skal tage fat i, hvis systemet driller?

Fra den 2. januar 2020 sidder medarbejdere hos DPA System klar til at hjælpe jer, hvis I støder på udfordringer eller har spørgsmål.

Sådan! Hvis I har gode svar på disse spørgsmål, er I også godt rustet til den nye digitale hverdag.

Gå tilbage til forside for autoophuggere

Forsikringsbiler og herreløse biler: Sådan foregår skrotningen digitalt

Hvordan foregår skrotningerne i det digitale system, når de udtjente biler kommer fra forsikringsselskaber, politiet eller kommunen? Læs mere her. 

Her kan du se, hvordan du håndterer skrotningsbiler fra forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder som kommuner og politi:

1. Bil fra forsikringsselskab

Denne sagstype kan kun oprettes af forsikringsselskabet. Selskabet uploader dokumentation for ejerskabet af køretøjet, og udfylder en tro- og love-erklæring. Forsikringsselskabets adresse skal desuden angives. Der udsendes skrotningsattest til forsikringsselskabets e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til selskabets NemKonto.

2. Totalskadet bil købt på forsikringsauktion

Når en ophugger har købt en totalskadet bil på forsikringsauktion, skal ophuggeren oprette sagen i systemet. Ophuggeren angiver datoen for købet, uploader dokumentation for at købet har fundet sted på den angivne dato samt udfylder en tro- og love-erklæring. Bemærk, at der kun udbetales skrotningsgodtgørelse, hvis skrotningen finder steder senest 6 måneder efter købet af bilen. Der udsendes skrotningsattest til ophuggerens e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til ophuggers NemKonto, da ophuggeren i disse sager agerer både skrotter og ophugger.

3. Herreløs bil – fra Politiet

Når Politiet skal have skrottet en herreløs bil, kan det enten foregå ved, at Politiet selv opretter sagen, eller ophuggeren gør det. Det er kun en skrotter med Politiets CVR-nummer, der kan oprette sagen. Oprettes sagen af en ophugger, sendes den automatisk til godkendelse hos Politiet, da systemet kender Politiets CVR-nummer.  Der udsendes skrotningsattest til Politiets e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til den angivne bankkonto.

4. Herreløs bil – fra kommune

Når en kommune skal have skrottet en herreløs bil, kan det enten foregå ved, at kommunen selv opretter sagen, eller ophuggeren gør det. Det er kun en skrotter med en af landets 98 kommuners CVR-nummer, der kan oprette sagen. Oprettes sagen af en ophugger, sendes den automatisk til godkendelse hos kommunen, da systemet kender kommunens CVR-nummer.  Der udsendes skrotningsattest til kommunens e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til den angivne bankkonto.

Gå tilbage til forside for autoophuggere