Tilskud til indsamling af brugte dæk til genanvendelse

Tilskudsordningen skal fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motordrevne køretøjer. Formålet er at gummi- og stålressourcerne i dækkene bliver genanvendt, og der samtidig sker en energibesparelse.

Finansieringen kommer fra gebyrer på dæk fra motordrevne køretøjer, og tilskuddet administreres af Dækbranchens Miljøfond. Tilskudsordningen er revideret med den nye dækbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2017.

Gå til Dækbranchens Miljøfond for at søge om tilskud

Krav ved tilskud til indsamling af dæk

Registrerede dækindsamlere, der afleverer dæk til oparbejdningsvirksomheder, kan søge om tilskud. Det er et krav, at de oparbejdningsvirksomheder, der modtager og oparbejder dækkene, er anerkendt af Miljøstyrelsen. Virksomheder, der oparbejder dækkene via granulering eller pyrolyse, kan anerkendes af Miljøstyrelsen.

Ved granulering bliver dækkene neddelt i mindre dele, og gummiet bliver genanvendt ved produktion af for eksempel kunstgræsbaner, faldunderlag og støjdæmpning af asfalt.

Pyrolyse er en nyere proces, hvor dæk forbrændes uden brug af ilt. Herved produceres Carbon Black, der bl.a. kan bruges som farvestof og UV-stabilisator i nye dæk, samt et olieprodukt, der enten kan anvendes som brændstof eller som forædles til erstatning af olieprodukter i industrien.

Tilskuddets størrelse afhænger af genanvendelsesgraden

Tilskuddet til indsamling af dæk vil følge den grad af genanvendelse, der er i virksomheden, som oparbejder dækkene. Det vil sige, at jo mere der genanvendes, jo større tilskud er der mulighed for. Det forventes, at tilskud til indsamling vil ligge på mellem 50-85 procent af det maksimale tilskud - afhængigt af hvilken virksomhed indsamleren vælger at aflevere dækkene til.

Ved anerkendelse af oparbejdningsvirksomheder fastlægger Miljøstyrelsen en individuel tilskudsprocent, som knyttes til den pågældende virksomhed. Tilskudsprocenten lægges til grund ved beregning af tilskudsudbetaling til den erhvervsmæssige indsamler.

Overgangsordning for oparbejdningsvirksomheder anerkendt efter den tidligere bekendtgørelse

For de oparbejdningsvirksomheder, som er anerkendt efter den gamle bekendtgørelse, er der indført en overgangsbestemmelse. Deres anerkendelse samt tilskudssats efter den tidligere dækbekendtgørelse af 25. november 2015 gælder frem til deres nye anerkendelse er trådt i kraft. Dog senest frem til 1. juli 2017.

Få mere information om tilskudsordningen hos Dækbranchens Miljøfond