Puljen for design af plastemballage

Miljøstyrelsen har i 2016 og 2017 udelt midler til projekter, der er med til at øge brugen af genanvendt plast. Der er under puljen givet støtte til 6 projekter.

Formål

Formålet med tilskudspuljen var at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder for at fremme brugen af plastemballager, der er fremstillet af genanvendt plast, eller som efter endt brug kan genanvendes/indgå i et lukket kredsløb.

Ansøgningsprocedure

Tilskud fra puljen kunne søges af danske virksomheder, myndigheder og institutioner. Projekter, der modtog tilskud fra puljen, skulle som minimum involvere to led i plastindustriens værdikæde og desuden skulle enten design- eller produktionsfasen være repræsenteret.

Der er givet tilskud til 6 projekter fordelt på 3 i 2016 og 3 i 2017. Det samlede tilskud var ca. 3 mio. Der blev i 2016 givet tilskud til plastindsamling i Herning Kommune, genanvendelse af ølkrus mv. på NorthSide Festival og brug af genanvendt plast til emballage i Coop's butikker, mens der i 2017 blev givet tilskud til genanvendelse af postconsumet plastemballage i et lukket system på Supersygehus Gødstrup i Region Midtjylland, udvikling af guidelines for design og materialevalg for fødevareemballage i samarbejde med Dansk Erhverv og endelig undersøges om coatet plastfilm fremstillet af en polymer kan erstatte lamineret plastfilm.

Yderligere information

Yderligere information kan findes i Vejledning til ansøgninger til Puljen for design af plastemballage 2017

Kontakt 

Miljøstyrelsens enhed Cirkulær Økonomi og Affald.

Mail: 

Afrapportering af de 6 projekter der har opnået støtte

Gå til Plastemballage fra events

Plastemballage fra events

Herning Kommune har undersøgt, hvorledes plastemballage fra kommunens events kan indsamles bedst muligt. Formålet var at skabe et cirkulært system for genanvendelsen af plasten, således at der kan skabes ny plastemballage til fremtidige events.

Gå til Lukket plastkredsløb på NorthSide

Lukket plastkredsløb på NorthSide

Projektet har undersøgt muligheden for at etablere et lukket kredsløb for plastkrus på NorthSide festivalen og sikre, at de genanvendes det følgende år. Virkemidler og udfordringer belyses ift. at få festivalgæsterne til at sortere deres affald.

Gå til Tusindfryd med genanvendt plast

Tusindfryd med genanvendt plast

Coop har undersøgt hvorvidt nonfood emballager til Tusindfrydserien kan produceres i genanvendt plast. Projektet har kortlagt hvilke plasttyper, der anvendes i den nuværende emballage. Overvejelser og udfordringer ved at producere emballager af genbrugsplast beskrives.

Gå til Postkonsumeret recirkuleret fødevareemballage

Postkonsumeret recirkuleret fødevareemballage

Projektet har udviklet et dessertbære til Supersygehuset Gødstrup, så emballagen kan genanvendes i et lukket system. Projektet har afprøvet en produktionsmetode, som er en kombination af kompressionsformning og sprøjtestøbning.

Gå til Dogmeregler for fødevareemballage

Dogmeregler for fødevareemballage

Projektet har udviklet en designguide til cirkulært design af plastemballager for bedre genanvendelse. Det skal ske ved mindre materialekompleksitet og færre emballagevarianter uden at gå på kompromis med funktionalitet.

Gå til Genanvendelig plastikfilm til emballage

Genanvendelig plastikfilm til emballage

Projektet har undersøgt og afprøvet om coatet plastfilm fremstillet af en polymer kan erstatte lamineret plastfilm i eksisterende posepakkemaskiner til fleksibel emballage. Endvidere er det undersøgt hvordan den genvundne plast kan indgå i nye film.