Indkaldelse: Ansøgninger om tilskud til Puljen for design af plastemballage

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, hvis formål er at fremme brugen af plastemballager, der er fremstillet af genanvendt plast eller som efter endt brug kan genanvendes/indgå i et lukket kredsløb.

Der er afsat knap 1,6. mio. kr. til puljen over de næste to år til gennemførelse af projekter, herunder formidlings- og nudgingaktiviteter. Der kan ansøges om mellem 40.000 kr. og 500.000 kr. i tilskud per projekt.

Formål

Formålet med Puljen for design af plastemballage er at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder for at øge brugen af genanvendt plast.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgere skal indsende elektronisk ansøgningsskema til .   

Fristen er fredag den 1. september 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder, myndigheder, institutioner og organisationer, der vil gennemføre projekter og aktiviteter, der bidrager til at øge brugen af genanvendt plast, kan søge om tilskud. 

Projekter, der modtager tilskud fra puljen, skal som minimum involvere to forskellige led i plastindustriens værdikæde og herunder skal enten design- eller produktionsfasen være repræsenteret.

Yderligere information

Yderligere information kan findes i Vejledning til ansøgninger til Puljen for design af plastemballage, 2017 i faktaboksen. 

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt:

Miljøstyrelsens enhed Cirkulær Økonomi og Affald: ,

Frank Jensen el. tlf. 40 61 38 32

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

TLF.: 72 54 40 00

E-mail:

Siden er opdateret d. 29. maj 2019.