Tilskudspulje for mindre madspild

I 2016 og 2017 har Miljøstyrelsen uddelt midler til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer. I alt blev der uddelt 9,7 mio. kr. fordelt på 22 forskellige projekter.

Formålet med Puljen til Mindre Madspild har været at støtte innovative og nytænkende projekter eller udbredelse af eksisterende løsninger, og at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder med at nedbringe madspildet i Danmark.

Projekterne har berørt alt lige fra mulighederne inden for dynamiske stregkoder i supermarkedet, uddannelse af danske højskoleelever til oplysningskampagner om værdien af mad.

Puljen er afsluttet i 2017 og det er således ikke længere muligt at søge om støtte. Resultaterne fra de projekter, der har modtaget støtte vil løbende blive publiceret på denne side.

Afsluttede projekter:

Den dynamiske stregkode - Reduktion af madspild i detailkæder via dynamisk stregkode

Reducering af madspild – gennem anvendelse af sensorteknologi

Mindre madspild i værdikæden - Ved udvikling af emballagesystem til produkteksponering, kommunikation og logistik med fokus på detailhandlen

Madspildsreducerende afsætningsmodel

Mindre spild af restemad - Ved brug af funktionel boks til opbevaring og opvarmning i mikrobølgeovn

Fra madspild til storkøkkenernes gryder

Madoverskud - Uddeling af overskudsmad fra centrale uddelingscentre til udsatte familier

Evalueringsskema - Konsolidering og skalering af Wefood, herunder uddannelse af madspildsambassadører

Evalueringsskema - Respekt for maden en madspildsreducerende kampagneindsats på tværs af værdikæden, rettet mod forbrugerens madspild

Evalueringsskema - For Resten, app til at reducere madspild

Evalueringsskema - Unge mod madspild på højskolerne