Tilskudspulje for mindre madspild

I 2016 og 2017 har Miljøstyrelsen uddelt midler til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer. I alt blev der uddelt 9,7 mio. kr. fordelt på 22 forskellige projekter.

Formålet med Puljen til Mindre Madspild har været at støtte innovative og nytænkende projekter eller udbredelse af eksisterende løsninger, og at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder med at nedbringe madspildet i Danmark.

Projekterne har berørt alt lige fra mulighederne inden for dynamiske stregkoder i supermarkedet, uddannelse af danske højskoleelever til oplysningskampagner om værdien af mad.

Puljen er afsluttet i 2017 og det er således ikke længere muligt at søge om støtte. Resultaterne fra de projekter, der har modtaget støtte vil løbende blive publiceret på denne side.

Afsluttede projekter:

Den dynamiske stregkode - Reduktion af madspild i detailkæder via dynamisk stregkode

Reducering af madspild – gennem anvendelse af sensorteknologi

Mindre madspild i værdikæden

Madspildsreducerende afsætningsmodel

Mindre spild af restemad