Tilskudsordning for mindre madspild

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer

Der er i 2017 afsat 3,3 mio. kr. til puljen til gennemførelse af projekter om reduktion af madspild, herunder formidlings- og nudgingaktiviteter. Der kan ansøges om mellem 40.000 og 500.000 kr. i tilskud per projekt.

Formål

Formålet med Puljen til Mindre Madspild er at støtte innovative og nytænkende projekter eller udbredelse af eksisterende løsninger, og at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder med at nedbringe madspildet i Danmark.

Projekterne skal medvirke til at reducere madspildet i Danmark, og der skal som led i projektet så vidt muligt indgå måling af den madspildsreducerende effekt af projektets aktiviteter.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgere skal indsende elektronisk ansøgningsskema til , som kan findes under "yderligere information" til højre på siden.

Fristen er tirsdag den 5. september 2017, kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder, myndigheder, institutioner og organisationer, der vil gennemføre projekter og aktiviteter, der bidrager til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer, kan søge om tilskud.

Projekter, der modtager tilskud fra puljen, skal som minimum involvere to forskellige led i fødevarernes værdikæde.  

Se oversigten over hvilke projekter, der har fået støtte fra madspildspuljen i 2017

Se oversigten over hvilke projekter, der har fået støtte fra madspildspuljen i 2016