Partnerskab

Partnerskabet har medlemmer fra hele værdikæden for fødevarer fra jord til bord, bl.a. fødevarevirksomheder, ministerier, interesseorganisationer og andre nøgle interessenter med erfaring og viden om reduktion af madspild.