Landbrug og gartneri

Der forekommer madspild hos landbrug og gartnerier, hvis det ikke er muligt at afsætte alle produkter til fx slagteri og detailhandlen, eller hvis fx grøntsagerne har en forkert størrelse eller facon, som kunderne ikke ønsker.

Her på siden kan du læse om, hvad andre har gjort for at mindske madspildet i landbruget og gartnerier. Du kan også finde inspiration til, hvordan du kan samarbejde med eksempelvis detailhandlen.

Hvis du repræsenterer en myndighed eller organisation, og gerne vil igangsætte aktiviteter rettet mod netop landbrug og gartneri, kan du også med fordel læse med her på siden og samle inspiration.

Aktiviteter til inspiration

Landbrug og gartnerier, der ønsker at yde en indsats mod madspild, kan:

Landbrug og gartnerier kan styrke indsatsen for markedsføring og salg af frugt og grønt i flere forskellige størrelser. Ved at få engros- og detailhandel til at aftage frugt og grønt i forskellige størrelser – og ikke kun de store størrelser – kan spildet i gartnerierhvervet mindskes væsentligt.

Det er en fordel for både producenter og detailhandlen at indgå gensidigt forpligtende aftaler om levering og aftag af frugt og grønt – og gerne aftaler, der løber over længere perioder.

Landbrug og gartnerier kan arbejde for at få detailhandlen til at sælge frugt og grønt med afregning efter vægt frem for stykpris, og dermed i højere grad sælge forskellige størrelser. I andre lande køber man grønt efter vægt. I Danmark er det per stk. Dette betyder bl.a., at små grøntsager eller frugt ikke kan sælges her i landet og derfor kasseres allerede i gartnerierne.