Fødevare-, køle- og emballageindustri

Økonomiske beregninger fra Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet (DJF) og Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet (FOI) i 2011 viser, at fødevareindustrien hvert år har et madspild svarende til ca. 740 mio. kr.

Det betyder, at der er god økonomi i at styrke indsatsen for mindre madspild.

Her på siden kan du læse om, hvad andre har gjort for at mindske madspildet i fødevare-, køle-, og emballageindustrien. Du kan også finde inspiration til, hvordan du kan samarbejde med eksempelvis myndigheder eller detailhandlen.

Hvis du repræsenterer en myndighed eller organisation, og gerne vil igangsætte aktiviteter rettet mod netop fødevare-, køle- og emballageindustrien, kan du også med fordel læse med her på siden og samle inspiration.

Aktiviteter til inspiration

Fødevare-, køle-, og emballageindustrien, der ønsker at yde en indsats mod madspild, kan: