Detail- og engroshandel

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen (2014) viser, at detail- og engroshandel hvert år smider 167.000 ton mad ud. Det er hverken godt for forretningen eller miljøet.

Ved at mindske madspildet er det muligt at reducere jeres udgifter til både indkøb og affaldsbehandling og samtidigt skåne miljøet. I kan også bruge det til at støtte op om en bæredygtig profil –og dermed både styrke jeres brand over for forbrugerne.

Her på siden kan du læse om, hvad andre har gjort for at mindske madspildet i detail- og engroshandel. Du kan også finde inspiration til, hvordan du kan samarbejde med eksempelvis fødevareproducenter eller myndigheder.

Hvis du repræsenterer en myndighed eller organisation, og gerne vil igangsætte aktiviteter rettet mod netop detail- og engroshandel, kan du også med fordel læse med her på siden og samle inspiration.

Aktiviteter til inspiration

Detail- og engroshandel, der ønsker at yde en indsats mod madspild, kan: