Baggrundsrapporter om madspild

Der er udgivet en række rapporter om madspild fra Miljøstyrelsen – dels om madspild fra private husholdninger, dels om madspild i servicesektoren.

Kortlægning af dagrenovation i Danmark – med fokus på etageboliger og madspild

Den samlede mængde dagrenovation i Danmark er 1,1 mio. tons om året. Heraf udgør madspild – dvs. mad, der kunne være spist – 260.000 tons.

Madspild udgør således 24 % af affaldet i skraldespanden. En gennemsnitsdansker i parcelhus har 0,81 kg madspild om ugen, mens en person i lejlighed har 1,14 kg madspild om ugen. Ud over dette sker der et skjult madspild gennem vasken. En række etagehusstande registrerede selv deres madspild gennem vasken, og der viste sig at være et spild på 1,6 kg per husstand om ugen - næsten lige så meget som madspildet i skraldespanden.

Årsagerne til madspildet er undersøgt i rapporten. Blandt hovedårsagerne, der nævnes, er, at både frugt, grønt, pålæg og brød sælges i for store pakninger. Med denne rapport får vi specifikke tal for etageboliger og de samlede tal for husholdningernes dagrenovation.

Kortlægning af madaffald i servicesektoren

Kortlægningen viser, at servicesektoren har 288.000 tons madaffald per år, heraf 227.000 ton madspild. Det årlige madspild fordeler sig med 167.000 tons i handelssektoren, 29.000 i hoteller og restauranter og 31.000 tons i institutioner og kantiner.

The Value of Food - Global Challenges & Local Solutions to Food waste

Denne engelsksprogede folder om madspild ’The Value of Food’ giver et kort overblik over både de globale problemstillinger relateret til forbrug af råvarer og madspild samt den danske fremgangsmåde på området. Folderen beskriver både historiske tendenser i dansk madkultur og produktion, samt den ’typisk’ danske inkluderende metode hvori alle aktører involveres i løsningerne. Budskabet og formålet med folderen er en opfordring til mere viden på området, samt vigtigheden af at inkludere både private og offentlige aktører samt borgere i processen.

Begræns madspild i detailhandlen

Via interviews med aktører på det danske detailmarked er der udarbejdet en prioriteret liste for arbejdet med reduktion af madspild i detailhandlen. Der fremlægges desuden en liste over barrierer for reduktion af madspild, en række mulige teknologiske løsninger samt en flyer til brug for butikkerne.

Idékatalog om design af fødevareemballage, som kan mindske madspild

De fødevarer, som oftest bliver til madspild hjemme hos forbrugerne, er frisk frugt og grønt samt datomærket brød. Formålet med projektet har været at udvikle et idékatalog med forslag til fødevareemballager, som kan medvirke til at mindske spild af frugt, grønt og brød i supermarkederne og/eller hjemme hos forbrugerne. 

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød

Et kvantitativt og kvalitativt studie af effekten af farvekoder på forbrugernes viden og adfærd. Formålet med projektet har været at udvikle og teste et farvekodesystem, som kan hjælpe forbrugerne til at reducere madspild ved at vejlede om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød i hjemmet -i eller uden for køleskabet.

Mindre madspild ved anvendelse af 2. sorterings grøntsager i storkøkkener

Dette praksisstudie i otte storkøkkener giver viden om fordele og ulemper ved brug af 2. sorterings grøntsagerne gulerødder, løg og porrer. Beregninger af meromkostningerne ved klargøring i køkkenet viser, at der er økonomiske fordele ved at anvende løg og til dels også porrer af 2. sortering.

Forstudie af fobrugeradfærd med henblik på nudging

Undersøgelsen belyser, hvornår madspild finder sted ved indkøb, opbevaring, tilberedning, servering og afrydning hos forbrugerne. Desuden opstilles 10 nudging-principper for kampen mod madspild, og der gives anbefalinger til det videre arbejde med at designe nudging-interventioner. 

Charter om mindre madspild

I 2011 blev der udarbejdet et charter om mindre madspild, som blev underskrevet af 19 parter.  Charter om mindre madspild 2011  I teksten henvises der til et idékatalog med 70 idéer til parternes initiativer  Idékatalog til Charter om mindre madspild 2011