Mindre madspild

Der er madspild i alle led af værdikæden for fødevarer fra jord til bord – lige fra landbruget og fiskeriet, over fødevareindustri og i handel til restauranter, storkøkkener og private husholdninger

I primærproduktionen sker madspildet blandt andet inden for frugt og grønt, hvor efterspørgslen medfører, at produkter såsom æbler og salat bliver frasorteret alene pga. en ”forkert” størrelse. Hos fødevareindustrien opstår madspildet bl.a., fordi det er vanskeligt at forudsige butikkernes behov den efterfølgende dag. Og da forbrugerne efterspørger helt friskproduceret mad, bliver brød eksempelvis ofte kasseret allerede på bageriet, selvom det kan holde sig i flere dage.