Mindre madspild

Der er madspild i alle led af værdikæden for fødevarer fra jord til bord – lige fra landbruget og fiskeriet, over fødevareindustri og i handel til restauranter, storkøkkener og private husholdninger

I primærproduktionen sker madspildet blandt andet inden for frugt og grønt, hvor efterspørgslen medfører, at produkter såsom æbler og salat bliver frasorteret alene pga. en ”forkert” størrelse. Hos fødevareindustrien opstår madspildet bl.a., fordi det er vanskeligt at forudsige butikkernes behov den efterfølgende dag. Og da forbrugerne efterspørger helt friskproduceret mad, bliver brød eksempelvis ofte kasseret allerede på bageriet, selvom det kan holde sig i flere dage.

Fører til siden "Tilskudpulje for mindre madspild"

Tilskudpulje for mindre madspild

Virksomheder og organisationer har kunne søge om tilskud til projekter, som reducerer madspild i hele værdikæden af fødevarer. Se resultaterne her. 

Fører til siden "Baggrundsrapporter om madspild"

Baggrundsrapporter om madspild

Rapporter om madspild fra Miljøstyrelsen – om madspild fra private husholdninger og servicesektoren

Fører til siden "Madspildsjægerne"

Madspildsjægerne

Madspildsjægerne er et gratis tilbud til private og offentlige storkøkkener og kantiner om at få besøg af en konsulent, som sammen med personalet på stedet kan finde den helt rigtige løsning til at mindske madspild i netop det køkken