Hvad har andre EU-lande skrevet i deres affaldsforebyggelsesplaner?

En oversigt over udvalgte affaldsforebyggelsesplaner er udarbejdet af Copenhagen Resource Institute med fokus på planernes mål, indikatorer og initiativer.

Rapporten giver generel viden om affaldsforebyggelsesprogrammer i Europa. Desuden giver rapporten en mere specifik gennemgang af udvalgte landes initiativer til affaldsforebyggelse. Det drejer sig om initiativer i planerne fra England, Holland, Irland, Italien, Skotland, Spanien, Sverige, Østrig og Wales.

Rapporten gennemgår den tværgående indsats med fokus på henholdsvis virksomheder og forbrugere. Desuden ses på initiativer indenfor følgende specifikke områder: Madspild, emballage, tekstiler, elektrisk og elektronisk udstyr samt bygge- og anlægsområdet.

Rapporten er udarbejdet for Miljøstyrelsen som et baggrundsdokument i forbindelse med udarbejdelsen af Regeringens strategi for affaldsforebyggelse.

Læs rapporten -  Erfaringer med affaldsforebyggelse i udvalgte europæiske lande – Status på affaldsforebyggelsesprogrammer