Baggrundsrapporter om affaldforebyggelse

Oversigt med links til baggrundrapporter om forebyggelse af affald.

Affaldsforebyggelsesplaner i andre EU lande
En oversigt over udvalgte affaldsforebyggelsesplaner er udarbejdet af Copenhagen Resource Institute med fokus på planernes mål, indikatorer og initiativer.

Indikatorer til måling af affaldsforebyggelse
Præsentation af indikatorer for affaldsforebyggelse generelt og for områderne madaffald, bygge- og anlægsaffald, elektronikaffald samt tekstilaffald.

Virksomheders syn på affaldsforebyggelse Ny undersøgelse viser bl.a., at 38% af de virksomheder, der har initiativer for at reducere affald, har oplevet færre udgifter til råvarer

Økonomiske virkemidler
Gennemgang og diskussion af økonomiske virkemidler som kan medvirke til at forebygge affald. 

Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen
Idéer til affaldsforebyggelse og øget genanvendelse af tekstilaffald og en oversigt over det danske tekstil-flow.

Dit affald kan gøre dig lykkeligere Institut for Lykkeforskning har undersøgt sammenhængen mellem, hvad du gør med dit affald, og hvor lykkelig du er.

Casesamling - stærkere uden spild Små og mellemstore virksomheder kan spare penge og ressourcer ved at forebygge affald. 

Forarbejder om kampagne om bæreposer
Præsentation af forhold, der skal tages i betragtning ved udarbejdelse af en kampagne om benbrug af bæreposer.

Miljøstyrelsens affaldsforebyggelseskampagne Brug Mere - Spild Mindre

Som grundlag for kampagnen udarbejdede CRI 3 baggrundsrapporter: CRI baggrundsrapport om ressourceforbrug 2010CRI baggrundsrapport om madspild 2012CRI baggrundsrapport om reparation og bytte 2012.

Desuden blev der udarbejdet to foldere: Seks veje til mindre affald 2010Fem veje til mindre madspild 2012

Og et idékatalog til aktiviteter i forbindelse med kampagnen: Idékatalog til aktiviteter ifm kampagnen 2012