Affaldsforebyggelse: Strategi & aktiviteter

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II” skal gøre det nemt for forbrugere og virksomheder at udnytte ressourcerne mere effektivt, så mindre går til spilde. Det vil gavne miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og danskernes pengepung.

Danmark uden affald

I 2013 lancerede regeringen ressourcestrategien Danmark uden affald, som har fokus på at øge genanvendelsen. Danmark uden affald II - Strategi for affaldsforebyggelse handler om, hvordan vi kan producere og forbruge med færre ressourcer. 

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, Danmark uden affald II  indeholder 72 initiativer, som skal få danske virksomheder og forbrugere til at undgå spild og minimere deres affald.

Strategien indeholder to tværgående temaer: Ressourceeffektive virksomheder og Grønt forbrug – og fem indsatsområder : Madspild; Bygge & anlæg; Tøj & tekstiler; Elektronik og Emballage.

Læs desuden Evaluering af eksempler på affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der indgår som bilag til strategien, jf. artikel 29 i affaldsdirektivet (2008/98/EC).

Baggrundsrapporter om affaldforebyggelse

Affaldsforebyggelsesplaner i andre EU lande

En oversigt over udvalgte affaldsforebyggelsesplaner er udarbejdet af Copenhagen Resource Institute med fokus på planernes mål, indikatorer og initiativer.

Økonomiske virkemidler

Gennemgang og diskussion af økonomiske virkemidler som kan medvirke til at forebygge affald. 

Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen

Idéer til affaldsforebyggelse og øget genanvendelse af tekstilaffald og en oversigt over det danske tekstil-flow.

Forarbejder om kampagne om bæreposer

Præsentation af forhold, der skal tages i betragtning ved udarbejdelse af en kampagne om benbrug af bæreposer.

Miljøstyrelsens affaldsforebyggelseskampagne Brug Mere - Spild Mindre

Som grundlag for kampagnen udarbejdede CRI 3 baggrundsrapporter: CRI baggrundsrapport om ressourceforbrug 2010CRI baggrundsrapport om madspild 2012CRI baggrundsrapport om reparation og bytte 2012.

Desuden blev der udarbejdet to foldere: Seks veje til mindre affald 2010Fem veje til mindre madspild 2012

Og et idékatalog til aktiviteter i forbindelse med kampagnen: Idékatalog til aktiviteter ifm kampagnen 2012

Fakta om affaldsforebyggelse

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet et notat, der indeholder beregninger af de miljømæssige og økonomiske gevinster ved en indsats for affaldsforebyggelse og øget ressourceeffektivitet indenfor følgende fire grupper af forbrugerprodukter:

  • Elektronik – Brug en mobiltelefon længere tid og del en boremaskine med andre
  • Tekstiler – Del babytøj med venner og familie
  • Mad – Mindre madspild
  • Emballage – Brug madkassen og brug genbrugsstofpose i stedet for plastbæreposer

Her kan du kan læse hele notatet Facts om affaldsforebyggelse.

Du kan også se de enkelte faktaark:

Del boremaskine med din nabo

Brug din mobiltelefon lidt længere

Genbrug indkøbsposen

Brug madkassen

Mindre madspild fakta

Del babytøj med venner og familie