Affaldsforebyggelse: Strategi & aktiviteter

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II” skal gøre det nemt for forbrugere og virksomheder at udnytte ressourcerne mere effektivt, så mindre går til spilde. Det vil gavne miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og danskernes pengepung.

Danmark uden affald

I 2013 lancerede regeringen ressourcestrategien Danmark uden affald, som har fokus på at øge genanvendelsen. Danmark uden affald II - Strategi for affaldsforebyggelse handler om, hvordan vi kan producere og forbruge med færre ressourcer. 

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, Danmark uden affald II  indeholder 72 initiativer, som skal få danske virksomheder og forbrugere til at undgå spild og minimere deres affald.

Strategien indeholder to tværgående temaer: Ressourceeffektive virksomheder og Grønt forbrug – og fem indsatsområder : Madspild; Bygge & anlæg; Tøj & tekstiler; Elektronik og Emballage.

Læs desuden Evaluering af eksempler på affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der indgår som bilag  til strategien, jf. artikel 29 i affaldsdirektivet (2008/98/EC).

 

Cirkulær økonomi

Hvordan nytænker og redesigner vi vores måde at producere, så produkter kan skilles ad og bruges  som dele og råmaterialer  i stedet for at ende som affald ? Lille film fra Ellen Mac Arthur Foundation (EMF)  om cirkulær økonomi.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.