ISAG udtræk

Med den nye affaldsbekendtgørelse er ISAG afløst af Affaldsdatasystemet, der skal benyttes til al lovpligtig indrapportering af affald. Data fra før 2010 kan fortsat hentes i ISAG.

ISAG udtræksmodulet tilbyder forskellige tabeller og figurer, der viser udvikling i produktion og behandling af affald i Danmark fra 2001 til 2009. 

Systemet indeholder en offentlig del, som indeholder de oplysninger som ligger til grund for den årlige affaldsstatistik. Systemet indeholder desuden en del, som er beregnet for kommunerne og som kræver adgangskode. Kommunerne har fået tilsendt adgangskode.