Emballagestatistikker

2021

Emballagestatistikken 2021 indeholder opgørelser af forsyningsmængder, affaldsmængder og genbrugsmængder af emballage. 

Emballagestatistikken 2021

2020

Emballagestatistikken 2019 og 2020 er ekstraordinært udgivet som et kort, samlet notat. Notatet indeholder både data fra 2019 og 2020 i form af opgørelser af forsyningsmængder, affaldsmængder og genbrugsmængder af emballage. Forsyningsmængder opgøres i dette notat efter en ny metode, som er baseret på data fra Affaldsdatasystemset samt affaldssorteringsanalyser.

Notat om Emballagestatistik 2019 og 2020.pdf