Find affaldsdata

Affaldsdatasystemet indeholder rådata om affaldsmængder i Danmark, som stilles til rådighed for alle. Derudover har virksomheder adgang til egne data.

Se affaldsdata

I Affaldsdatasystemets rapportmodul kan du trække rapporter om:

 • Affaldsproduktion (affaldsproduktionen fordeles på år, kommune, typen af affald, kilde og behandling).
 • Behandlede mængder (behandlede mængder fordeles på år, typen af affald og behandling).
 • Genanvendelsesprocenter.

Særligt for virksomheder og kommuner

Virksomheder har adgang til egne affaldsoplysninger, og kommuner har adgang til affaldsdata om import og eksport af affald. Dette opnås ved login med NEMid Erhverv.

Beskrivelse og forbehold til de enkelte rapporter

Vi har samlet forklaringer og kommentarer til de enkelte rapporter.

Kendte udfordringer ved data i rapporterne

Datagrundlaget bliver løbende forbedret og der ses en klar fremgang i indberet­ningerne siden Affaldsdatasystemets begyndelse. Når affaldsdata er blevet indberettet til Affaldsdatasystemet, foretager Miljøstyrelsen kvalitetssikring af datamaterialet. Fejl og mangler i indberetningen rettes løbende i samarbejde med indberetteren. Der kan forekomme fejl i datamaterialet, som Miljøstyrelsen endnu ikke har fundet, idet detaljeringsgraden i kvalitetssikringen løbende bliver øget og derved størrelsen og betydningen af fejlene mindre og mindre.

I forbindelse med Miljøstyrelsens kvalitetssikringsarbejde af det indberettede datagrundlag, identificeres en række fejl og mangler.

De mest typiske fejl er:

 • Affald fra husholdninger bliver hyppigt angivet som erhvervsaffald.
 • Der bliver angivet en forkert producent, så affaldet bliver placeret i en forkert kommune og/eller branchegruppe.
 • Kommunens indsamler indrapporterer ikke til Affaldsdatasystemet.
 • Manglende indberetninger fra modtageanlæg.
 • Der bliver indrapporteret forkerte mængder i forhold til, hvad der bliver faktureret.
 • Manglende eksportindberetning fra affaldsproducenten.
 • Forkert affaldskodevalg.
 • Forkert kombination mellem de valgte affaldskoder.
 • Når fejl er rettet, eller manglende indberetninger er kommet ind, opdateres rapporterne automatisk dagligt. Det betyder, at ældre træk fra databasen ikke længere meningsfuldt kan anvendes. Et godt råd er derfor altid at være opmærksom på, hvornår de dataudtræk, man anvender, er trukket fra databasen.

Såfremt I identificerer fejl eller mangler i datagrundlaget eller har spørgsmål, så kontakt Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter kontakte indberetterne med henblik på, at datamaterialet bliver rettet.