Affald & Jord

Affald som ressource og regler for håndtering af affald og forurenet jord

Nyheder om affald og jord

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi skal sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer, samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder ved fx. at udvikle nye forretningmodeller.

Cirkulær økonomi