Landskabskonventionen

Den Europæiske Landskabskonvention giver os en fælles ramme for arbejdet med at svare på disse spørgsmål og løse de udfordringer, vi dagligt møder i landskabet. Et vigtigt mål med konventionen er at styrke det enkelte menneskes og lokalsamfundets deltagelse i arbejdet med beskyttelse, forvaltning og planlægning af landskab.