Landskabets opbygning

Et landskab består groft sagt af 3 dele, nemlig et naturgrundlag, en række kulturhistoriske spor og så det, vi sanser eller oplever.