Geologiske interesser

Det danske landskab viser mange steder stadig spor efter de geologiske processer, der rækker flere millioner år tilbage.

Det danske landskabs historie rækker næsten 2 milliarder år tilbage, og de geologiske processer er stadig aktive og ændrer vores landskab den dag i dag. Mange steder i landet kan man se eksempler fra denne geologiske historie, fx viser Lønstrup Klint indlandsisen som bulldozer, og fossiler i Karlstrup Kalkgrav afspejler fortidens liv.

Geologiske hensyn i kommuneplaner

Kommuneplanerne skal vise de mest værdifulde geologiske områder og beskrive, hvilke hensyn der skal tages til dem. Oplysningerne kan bl.a. bruges til at finde den bedst mulige placering af nye veje, boliger, råstofgrave og skovtilplantninger. Det kan fx være ønskeligt at beskytte overgange mellem forskellige geologiske landskabsformer, så man kan se deres indbyrdes sammenhæng, eller det kan være nødvendigt at sikre, at smeltvandsaflejringer ikke graves bort i deres helhed.

Apropos - geologi i kommuneplanlægningen for det åbne land