Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Regler, bekendtgørelser og direktiver på luftområdet

lovgrundlag_1170x400.png

Her kan du finde information om regler, bekendtgørelser og direktiver bredt på luftområdet.

Biler, busser og andre køretøjer

Få mere viden om forurening fra køretøjer og hvordan det reguleres

Brændeovne

Få mere viden om forurening fra brændeovne og hvordan det reguleres

Miljøzoner

Læs mere om miljøzoner og hvilke regler, der gælder

Virksomheder

Få mere viden om forurening fra virksomheder, og om hvordan den reguleres

Skibe

Få mere viden om forurening fra skibsfart


Generelle EU- og FN-regler

Her finder du en liste over direktiver, der opstiller generelle regler for bekæmpelse af luftforureningen.

Luftkvalitet