Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Politiske aftaler

På denne side findes oversigt over forskellige nationale handlingsplaner, der omhandler regulering af landbrugets miljøforhold. Nogle implementerer samtidig en række EU-direktiver.

undefined

Aftale om en vækstpakke

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik den 17. juni 2015 en aftale om en vækstpakke indeholdende en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket offentlig virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.


 

Natur- og Landbrugskommissionen

I Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger fra april 2013 opfordres der til at undersøge muligheden for at implementere en mere målrettet miljøregulering af landbrugets kvælstofudledning.


 

Grøn Vækst

Den 30. april 2009 fik Danmark sin første helhedsplan for natur, miljø og landbrug, der fik navnet Grøn Vækst. Regeringen investerer 13,5 mia. kroner over en fem-årig periode, der skal sikre et grønnere Danmark og et dansk erhvervsliv i vækst.


 

Historiske aftaler

Landbrugets udledning af næringsstoffer til vandmiljøet kan medføre en forøget produktion af alger (eutrofiering).  Det kan forringe miljøtilstanden i søer, fjorde og i de indre farvande og i sidste ende føre til iltsvind. Er række handlingsplaner er igennem tiden blevet indgået for at imødegå disse miljøpåvirkninger.


 

Lovgivning, artikler og dokumenter

Her kan du læse mere om øvrig lovgivning, artikler og andre relevante dokumenter indenfor miljøregulering af landbrugets miljøpåvirkninger. Læs mere om lovgivning, artikler og dokumenter.