Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ny husdyrregulering

Miljøstyrelsen informerer løbende om arbejdet med udarbejdelsen af ny husdyrregulering her på siden

undefined

Baggrunden for den nye husdyrregulering

Den 22. december 2015 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartien en aftale om en Fødevare- og landbrugspakke. Aftalens formål er bl.a. at skabe en del af det paradigmeskifte for miljøreguleringen af landbruget, der er indeholdt i Fødevare-og landbrugspakken med henblik på at gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten, samt medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark – i samspil med natur og miljø. Det indgår også i aftalen, at sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af husdyrbrug skal nedbringes for at styrke konkurrenceevnen, vækst og beskæftigelse og skaber fornyede investeringer i miljøeffektive teknologier. 

Formålet med ændringen

Hovedformålene med den foreslåede nye husdyrregulering er:

1. At skabe større produktionsmæssig fleksibilitet for og give frihed og administrative forenklinger til de danske husdyrproducenter under hensyntagen til natur og miljø,

2. At lette den kommunale sagsbehandling med henblik på kortere sagsbehandlingstider for godkendelser og tilladelser til husdyravl- og produktion, herunder at understøtte såvel servicemål for kortere sagsbehandlingstider, der er aftalt mellem regeringen og KL, som Danmarks efterlevelse af kravet i det ændrede VVM-direktiv, hvorefter afgørelse på grundlag af en VVM-screening skal træffes inden for 90 dage og

3. At hæve harmonikravet for slagtesvin til EU-niveau, så der på en landbrugsbedrift med svinebrug fremover må udbringes op til 170 kg N fra husdyrgødning per ha udbringningsareal.