Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Godkendelse og tilladelse til husdyrbrug

Miljøstyrelsen har lavet "vejledning om miljøregulering af husdyrhold" for ansøgere og kommuner. Der henvises til vejledningen i nedenfor og i boksen til højre.

Tilladelse til husdyrbrug på 15-75 DE (§ 10)

Det kræver tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10, hvis en husdyrproducent ønsker at etablere et husdyrbrug og antallet af dyreenheder er mere end 15 DE og højst 75 DE. Det samme krav gælder, hvis husdyrbruget ønskes udvidet eller ændret, så antallet af dyreenheder ligger mellem 15 og 75 DE.

For at søge om tilladelse efter § 10 skal man udfylde ansøgningsskemaet  og sende det til sin kommune.

Skema til ansøgning om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 (pdf)

Skema til ansøgning om tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 (word)

Godkendelse til husdyrbrug på over 75 DE (§§ 11 og 12)

Husdyrbrug på 75 DE eller derover skal have en miljøgodkendelse af kommunen i forbindelse med etablering, ændring eller udvidelse af bedriften. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledning om miljøregulering af husdyrhold, som er en digital vejledning for kommuner, landmænd og konsulenter.

Vejledningen er en sammenskrivning af dele af Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fra 2006, den supplerende vejledning, det supplerende kapitel 6 om offentlighed, FAQ'er og relevante vejledende notater (praksisnotater, sædskiftenotat, notat om begrebet ”samlet anlæg” m.m.). Vejledningen opdateres oftest muligt på baggrund af lovændringer og Natur- og Miljøklagenævnets praksis.

FAQ'er

De udgivne FAQ'er om miljøgodkendelse af husdyrbrug er integreret i vejledning om miljøregulering af husdyrhold. Information fra FAQ’er, som omhandler § 10 tilladelser, anmeldeordninger, revurderinger m.m. er nu også indarbejdet og kan findes i vejledningen.

Husdyrfonen

Telefonisk vejledning for kommunerne

Du kan ringe på 72 54 44 44 tirsdag og torsdag kl. 10-11. Telefonkontakt er ikke muligt mellem jul og nytår, tirsdag lige før påske samt dele af sommerperioden.