Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ansøgning om miljøgodkendelse

Kommunerne behandler ansøgninger om tilladelse og godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. Ansøgning om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug skal rettes til den kommune, hvor den største andel af bedriftens arealer ligger.

undefined

Ansøgning om tilladelse for Husdyrbrug med 15-75 DE (§ 10)

Mindre husdyrbrug med 15-75 DE skal søge kommunen om tilladelse i forbindelse med etablering, ændring eller udvidelse. Ansøgningsskemaer til tilladelse kan hentes i miljøstyrelsens Vejledning om miljøregulering af husdyrhold.  

Ansøgning for husdyrbrug med over 75 DE (§ 11 og § 12)  

IT-systemet www.husdyrgodkendelse.dk til miljøgodkendelse af husdyrbrug anvendes både af ansøger eller dennes landbrugskonsulent, som søger om miljøgodkendelse og af kommunen, som behandler ansøgningen og fastsætter vilkårene i miljøgodkendelsen. Den digitale ansøgning giver overblik over, hvilke oplysninger ansøger skal levere. Nedenfor henvises til vejledende tekster, som guider i brugen af IT-systemet.  

Tekniske problemer?

Kontakt IT helpdesken