Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilsyn og håndhævelse

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for at kontrollere, at reglerne på kemikalieområdet overholdes. I praksis er det en særlig enhed i Miljøstyrelsen – Kemikalieinspektionen – som udfører tilsynet med at importører, producenter og forhandlere af kemiske stoffer overholder reglerne.

 kvinder kigger på vaskemiddel

Nyt fra Kemikalieinspektionen  Nyt fra Kemikalieinspektionens kampagner, tilsyn eller andre tiltag.

Tilsynskampagner  Kemikalieinspektionen gennemfører hvert år kampagner, som er tidsbegrænsede tilsyn på afgrænsede områder. Kampagnerne gennemfører vi på de områder, vi prioriterer højest det pågældende år.

Farlige produkter  Her informerer Kemikalieinspektionen om farlige produkter, som vi har behandlet.

Indberet mulige overtrædelser  Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og alle kan indberette mulige lovovertrædelser til inspektionen

Har du solgt et ulovligt eller farligt produkt  Kemikalieinspektionen offentliggør information om produkter med farlige kemiske egenskaber, som vi finder i vores kontrol. Vi udveksler også advarsler med andre EU-medlemslande via RAPEX-systemet.

Årsberetninger  Kemikalieinspektionen udgiver hvert år en årsberetning. Kemikalieinspektionens Årsberetninger fra 2000 til i dag findes under dette punkt.

Om Kemikalieinspektionen  Læs om Kemikalieinspektionens arbejde, om tilsynsbsøg, håndhævelse, strategi og om inspektionens nordiske og europæiske arbejde.