Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
1.3 Topbanner (3).jpg

Kontakt Miljøstyrelsens CLP helpdesk

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Så kontakt Miljøstyrelsens helpdesk 

Få overblik over CLP

Kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres forsvarligt for at forebygge ulykker hos brugerne og minimere påvirkningen af miljøet. CLP sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt.

Klassificering identificerer kemikaliers farlige egenskaber 
Klassificering handler om at identificere kemikaliers farlige egenskaber for sundhed og miljø samt deres fysiske farer som f.eks. brand- og eksplosionsfare.

Mærkning af farlige kemikalier skal beskytte brugerne og miljøet
Etiketten på farlige kemiske stoffer og blandinger skal oplyse brugerne om, hvordan kemikalier kan være farlige samt om sikker brug og bortskaffelse.

Emballering af farlige kemikalier skal forebygge ulykker 
Der stilles krav til emballager, der indeholder farlige kemiske stoffer eller blandinger. Kravene skal forebygge ulykker ved normal brug og håndtering.

Oplysninger til brug ved forgiftning 
Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at kunne vælge den rette behandling skal sundhedspersonale vide, hvilke kemikalier en patient har været i kontakt med.

Få mere hjælp til CLP 
Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om CLP samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP helpdesk.

Værd at vide

  • CLP-reglerne gælder både for kemikalier, der sælges til private og til professionel brug.
  • Er CLP-reglerne ikke overholdt, vil kemikalierne være ulovlige at sælge.
  • Kemiske blandinger med gammel faremærkning må ikke sælges efter 1. juni 2017