Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Status for LOUS-projektet

Alle 40 stoffer og stofgrupper på listen er kortlagt, og på den baggrund har Miljøstyrelsen udarbejdet strategier til at håndtere de miljø- og sundhedsrisici, der blev fundet. Status for implementeringen af strategierne opdateres årligt fra 2016.

Nedenfor er de 40 stoffer og stofgrupper listet i alfabetisk rækkefølge med angivelse af status for implementering af strategierne. Fra hvert stof eller stofgruppe er der link til en underside, hvor du kan læse mere om arbejdet med stofferne. Her kan du også downloade både kortlægningsrapporten og strategien.

Hvis status for implementeringen står som ”Færdig”, betyder det, at LOUS-strategien er afsluttet, men der kan dog stadig være aktiviteter i gang for det pågældende stof, som ikke er relatede direkte til LOUS-projektet.

Kortlægningsrapporten beskriver eksisterende viden om stoffets eller stofgruppens anvendelse, regulering, effekter på miljø- og sundhed og alternativer. Strategien beskriver virkemidler til at håndtere de identificerede udfordringer og giver også et bud på effekten af disse virkemidler.

Stof/stofgruppeNummer i LOUS-projektetStatus pr. 2. kvartal 2016

Alkylphenol og alkylphenolethoxylater

1

Færdig

1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)- eller 2,5-di-tert-butylhydroquinone (DTBHQ)

2

Færdig

Benzylchlorid

27

Færdig

Bifenyl

40

Færdig

Bisphenol-A

3

Færdig

Bisphenol-A-diglycidylether polymer (BADGE polymer)

4

Færdig

Bly og blyforbindelser

13

Færdig

Visse borforbindelser

32

Færdig

Visse bromerede flammehæmmere

18

I gang

C.I. Pigment yellow 34 (blysulfochromatgul)

30

Færdig

Cadmium og cadmiumforbindelser

5

Færdig

Chlorparaffiner (kort- og mellemkædede)

26

I gang

N,N-dimethylformamid (DMF)

25

Færdig

2,3-epoxypropylneodecanoat (EPDA)

33

Færdig

F-gasser (HFC’er, PFC’er, svovlhexafluorid)

29

Færdig

Formaldehyd

28

Færdig

Visse ftalater

16

Færdig

n-hexan

22

Færdig

1,6-hexandioldiglycidylether (HDDGE)

6

Færdig

2,2'-iminodiethanol (DEA)

23

Færdig

Visse isocyanater (MDI og TDI)

17

Færdig

Visse kobberforbindelser

14

Færdig

Kviksølv og kviksølvforbindelser

19

Færdig

Mangan(II)sulfat

34

Færdig

Methanol

7

Færdig

Mineralsk terpentin (visse typer)

12

Færdig

Molybdentrioxid

36

Færdig

MTBE

20

Færdig

1-methyl-2-pyrrolidon (NMP)

35

Færdig

Naftalen

37

I gang

Natrium- & calcium-hypochlorit

38

Færdig

Nikkel

39

I gang

Visse parabener (propyl- og butylparaben)

8

Færdig

Parfumestoffer

31

I gang

PFOA og PFOS-forbindelser

9

I gang

Phenol

11

Færdig

Styren

24a

I gang

N-tert-butyl-N-cylcopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (Cybutryne)

10

Færdig

Toluen

24b

I gang

Trinatriumnitrilotriacetat (NTA)

15

Færdig

Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP)

21

Færdig