Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Hormonforstyrrende stoffer

Vi har endnu ikke internationalt accepterede undersøgelsesmetoder, specielt til hormonforstyrrende stoffer. Derfor er det kun et fåtal af kemiske stoffer, vi med sikkerhed kan sige er hormonforstyrrende. Danmark er med til at udvikle testmetoder til hormonforstyrrende stoffer.

Dansk strategi
Den danske strategi for for hormonforstyrrende stoffer retter sig mod vidensopbygning, udvikling af testmetoder og regulering.

Kriterier og kriterieforslag
Danmark satser på indflydelse, når kriterier for hormonforstyrrende stoffer skal fastsættes i EU. Læs mere..

Reach og hormonforstyrrende stoffer
Hormonforstyrrende stoffer er omfattet af godkendelsesordningen under REACH ved en case-by-case vurdering.

Cocktaileffekter og hormonforstyrrende stoffer
Ekspertrapport konkluderer, at cocktaileffekter bør indgå ved risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer.

Identifikation af hormonforstyrrende stoffer
En forudsætning for regulering af hormonforstyrrende stoffer er, at man er i stand til at finde stofferne.

EUs liste over hormonforstyrrende stoffer
Listen prioriterer hvilke stoffer, der skal undersøges yderligere for hormonforstyrrende egenskaber.

Forbrugerprodukter og EU's liste over hormonforstyrrende stoffer
Hvis man finder et stof fra listen i et forbrugerprodukt, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at produktet er hormonforstyrrende, farligt eller ulovligt. 

Links og litteratur
Her kan du også finde oplæg fra de 2 nationale workshops afholdt i 2006 og 2008