Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsen har igennem en lang årrække haft særligt fokus på de hormonforstyrrende stoffer. Det gælder både i forhold til, at få forbedret reguleringen af de hormonforstyrrende stoffer i EU, at få sat gang i udviklingen af egnede testmetoder og at forbedre vores viden inden for området.

Hvorfor er vi bekymrede for hormonforstyrrende stoffer
Udsættelse for stoffer, som forstyrrer de naturlige hormoner og ændrer funktionen af hormonsystemet, er af stigende bekymring for menneskers og miljø.

Dansk strategi
Den danske strategi for for hormonforstyrrende stoffer retter sig mod vidensopbygning, udvikling af testmetoder og regulering.

Kriterier og kriterieforslag
Danmark satser på indflydelse, når kriterier for hormonforstyrrende stoffer skal fastsættes i EU. 

Reach og hormonforstyrrende stoffer
Hormonforstyrrende stoffer er omfattet af godkendelsesordningen under REACH ved en case-by-case vurdering.

Identifikation af hormonforstyrrende stoffer
En forudsætning for regulering af hormonforstyrrende stoffer er, at man er i stand til at finde stofferne.

Kategori 1 på EUs liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer
Kategori 1 dækker stoffer med den største mistanke om hormonforstyrrende aktivitet. Disse stoffer er prioriteret højest ift.  yderligere vurderinger.

Cocktaileffekter og hormonforstyrrende stoffer
Ekspertrapport konkluderer, at cocktaileffekter bør indgå ved risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer.

Links og litteratur
Her kan du også finde oplæg fra de 2 nationale workshops afholdt i 2006 og 2008.