Tekstiler

På denne side kan du læse om regulering af tekstiler og finde links til relevant viden.

tøj_på_bøjle_1170-400

Nedenfor er kort gennemgået reglerne for indhold af kemiske stoffer i tekstiler.

Penta- og octa-BDE

De bromerede flammehæmmere penta- og octabromodiphenylethere (penta- og octa-BDE) har begge været forbudt siden 2004 til alle anvendelser, herunder tekstiler. Forbuddet gælder både anvendelse, import og salg.

Bilag XVII, nr. 45, i REACH-forordningen (nr. 1907/2006)
POP-forordningen - nr. 757/2010

TRIS, TEPA, PBB

Imprægneringsstofferne tris(2, 3-dibrompropyl) phosphat (TRIS), tris (1-aziridinyl) phosphinoxid (TEPA), (CA S nr. 5455-55-1) og polybromerede biphenyler (PBB) (CAS nr. 59536-65-1) må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande og linned. Forbuddet gælder både anvendelse, import og salg.

Bilag XVII, nr. 4, 7 og 8 i REACH-forordningen (nr. 1907/2006)

PCP

Tekstiler må ikke indeholde pentachlorphenol (PCP)

Faktaark: PCP

Azofarvestoffer

Tekstiler må ikke indeholde visse azofarvestoffer. Reglerne gælder også for tekstiler, der bruges til legetøj.

Faktaark: Azofarvestoffer

Tungmetaller:

Kviksølv

Kviksølv og kviksølvforbindelser må som udgangspunkt ikke anvendes i Danmark.

Faktaark: Kviksølv

Nikkel

Nikkel må ikke indgå i produkter der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden, såfremt nikkelafgivelsen fra de dele deraf, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden er større end 0,5 m g /cm 2 /uge. Sådanne produkter er f.eks. nittede knapper, spænder, nitter, lynlåse og metalmærker i beklædningsgenstande.

Faktaark: Nikkel

PFOS:

PFOS (perfluoroctansulfonat og derivater heraf) er forbudt fra 27. juni 2008 i produkter, herunder tekstiler, jf. EU-direktiv 2006/122/EF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (perfluoroktansulfonater). Specielt gøres opmærksom på forbuddet for tekstiler eller andre materialer med coating, hvis mængden af PFOS udgør 1 μg/m 2 eller derover af det coatede materiale.

POP-forordningen - nr. 757/2010

Nonylphenol og nonylphenoletoxylater

Må ikke anvendes i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover til tekstil- og læderforarbejdning.

Bilag XVII, nr. 46 i REACH-forordningen (nr. 1907/2006)

DMF - dimetylfumerat

Det er forbudt at importere og sælge tekstiler, der indeholder det mug- og svampedræbende middel Dimethylfumarat, hvis varerne indeholder over 0,1 mg DMF/kg, eller hvor DMF er deklareret.

Faktaark: DMF

REACH

Tekstiler er også omfattet af REACH - herunder oplysningsforpligtelser vedr. stoffer på kandidatlisten

REACH Helpdesk

Se også øvrige regler vedr. kemikalier:

Virksomhed - kend dine pligter
Faktaark om kemikalielovgivningen
Regler om biocider og biocidgodkendelse

Andre stoffer eller stofgrupper, der ofte stilles spørgsmål om

Der kan forekomme en række andre stoffer i tekstiler, som ikke er omfattet af lovgivningen. Det betyder dog ikke, at de ikke har uønskede virkninger. Der kan være tale om stoffer, der har en virkning på produktet, men hvor man bør stille sig selv spørgsmålet, om den ønskede virkning er nødvendig, og om brugen af kemikalier (og dermed udsættelse for disse kemikalier) derfor er rimelig eller om der er tale om en udsættelse for ”unødvendig kemi”. Det gælder fx for flammehæmmere og bakteriedræbende stoffer.

Flammehæmmere

Flammehæmmede tekstiler kan være påkrævet i visse situationer og til visse behov som f.eks. tøj, der bruges af professionelle. Kun i yderst specielle tilfælde vil de være nødvendige for den ”almindelige” bruger. Man bør derfor overveje, om det virkelig er nødvendigt at sælge eller købe brandhæmmet tøj, da der er brugt kemikalier til denne brandhæmning. Ofte har sælgeren ingen konkret viden om hvilke stoffer, der er anvendt.

Antibakterielle stoffer (fx triclosan)

Antibakterielle stoffer anvendes typisk til tøj til sportsudøvere (cykelshorts og –trøjer, skiundertøj mm), angiveligt for at forhindre eller fjerne lugt. Overvej, om ikke vask af tøjet er tilstrækkeligt til at forhindre, at tøjet lugter.

Denne type forbrugerprodukter skal ikke have en fuld indholdsdeklaration. Se derfor efter, om produkterne sælges som værende "antibakterielle", "meldug resistente", "bakteriehæmmende" eller lignende. Det betyder, at de kan indeholde et bakteriedræbende kemikalie.

Miljøstyrelsen anbefaler generelt at vælge produkter uden bakteriedræbende stoffer som f.eks. triclosan. Triclosan skader miljøet og er mistænkt for at fremme resistente bakterier.

Formaldehyd

Formaldehyd kan være allergifremkaldende, og derfor er det en god ide at vaske sit nye tøj, inden man bruger det.

WHO’s undersøgelser viser, at formaldehyd kun er kræftfremkaldende, hvis man udsættes for det i flere år i arbejdsmiljøet for eksempel ved at arbejde med lakering af møbler og trægulve.

Der er så små mængder i tøj, at det ikke udgør en risiko i forhold til kræft. Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at du kan undgå at blive udsat for formaldehyd ved at vaske nye tekstiler inden brug, da det reducerer indholdet betydeligt.

Efteråret 2011 lancerer Miljøstyrelsen en kampagne, der skal få danskerne til at vaske tøjet inden brug.

PVC

Undgå tøj med plasttryk af PVC - også kaldet plastisoltryk, da det indeholder ftalater.

Sådan kan du handle her og nu

  • Vask alt tøj, inden du bruger det - så forsvinder eventuelle kemikalierester
  • Lugt til tøjet, inden du køber det, og undgå tøj, der lugter af kemikalier
  • Undgå at købe tøj med plasttryk af PVC - også kaldet plastisoltryk. Du kan ikke se, om et plasttryk er lavet af PVC, så spørg i forretningen.
  • Køb og efterspørg miljømærket tøj med enten Blomsten eller Svanen. Miljømærkerne stiller krav til anvendelsen af pesticider, formaldehyd og miljø- og sundhedsskadelige stoffer i tekstilet. Alternativ kan tøj mærket med ØKO-Tex vælges. Kravet til indholdsstoffer er nogenlunde det samme, men ØKO-Tex stiller ikke direkte krav til produktionen af tekstilet, som i Blomsten og Svanen.

Relevante kortlægninger af kemi i forbrugerprodukter

23: Tekstilmetervarer
24: Antibakterielle midler i beklædningsgenstande
58: Kortlægning af kemiske stoffer i tekstilfarver
57: Screening af sundhedseffekter fra kemiske stoffer i tekstilfarver
73: Kortlægning af triclosan
98: Kortlægning og sundhedsmæssigvurdering af mulige sundhedsskadelige komponenter i spraymidler til tekstilimprægnering
113: Kortlægning af kemiske stoffer i tekstiler
120: Kortlægning samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af nonylphenol og nonylphenolethoxylater i tekstiler
126: Kortlægning, sundheds- og miljøvurdering af flammehæmmere i tekstiler

Andre rapporter:

Miljøprojekt 1550, 2014. Forundersøgelse vedrørende partnerskab om innovation på tekstilområdet
Miljøprojekt nr. 534, 2000: Kemikalier i tekstiler
Miljøprojekt nr. 739, 2002: Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien