Nyheder

På denne side kan du finde nyheder i overskrifter med links til relevante sider. Miljøstyrelsen anbefaler, at man som virksomhed også følger med på Kommissionens hjemmeside, på EUR-lex og retsinformation samt i den videnskabelige litteratur og de nyheder, der udsendes fra danske videncentre på området

Nyt fra Kommissionen 

Kommissionens har bedt SCCS sikkerhedsvurdere brugen af forskellige varianter af silica (nano) . Mandatet er udsted 2. oktober 2013 med en 6 måneders deadline. Begrundelsen er, at Kommissionen har modtaget en række notifikationer på produkter indeholdende forskellige varianter af silica på nanoform, og det derfor vurderes, at der kan være en høj samlet eksponering, som kan give anledning til bekymring. Mandatet er givet ud fra bestemmelsen i kosmetikforordningens art. 16. stk. 4.

Se mandatet for silica på nanoform

Se øvrige mandater til SCCS her .

Se SCCS opinions her.

Kommissionen har sat et udkast til regulering af parfumestoffer i høring. Fristen er 14. maj 2014. Se udkastet til regulering her

Nyt på mst.dk

Vejledning til sikkerhedsvurdering - ANNEX I vejledning - er nu vedtaget og offentliggjort i Official Journal of the European Union både på dansk og på engelsk. Se vejledningen på siden om Sikkerhedsvurdering .

Følg med generelt

Det er en god ide at man som virksomhed holder sig opdateret med lovgivning og faglige, videnskabelige nyheder. Nedenstående links kan blandt andet bruges.

Kommissionens side om kosmetik
EUR-lex
Retsinformation

Videncenter for Allergi har et nyhedsbrev, der fortæller om nye resultater fra centeret
Videncenter for Allergi - forside
Videncenter for Allergis nyhedsbrev

Center for Hormonforstyrrende stoffer udgiver kvartalsvist litteraturlister over nye, publicerede studier vedrørende hormonforstyrrende stoffer
Litteraturlister fra Center for Hormonforstyrrende stoffer
Nyheder fra Center for Hormonforstyrrende stoffer

Dansk Center for Nanosikkerhed har en side med nyheder inden for nanoforskning og en side med videnskabelige artikler
Nyheder fra Dansk Center for Nanosikkerhed
Videnskabelige artikler