Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens CLP-helpdesk

Har du spørgsmål om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og produkter kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP-helpdesk.

Miljøstyrelsens CLP-helpdesk kan give dig oplysninger om bestemmelserne i CLP. Den kan også fortælle dig, hvilke forpligtelser, du måtte have i henhold til forordningen. Helpdesk’en kan imidlertid ikke oplyse dig personligt om, hvordan du konkret skal opfylde disse forpligtelser eller godkende et aktuelt forslag til klassificering/mærkning af et stof eller en blanding.

Helpdesk’en samarbejder med øvrige CLP-helpdeske i EU for at sikre harmoniseret vejledning af virksomheder og borgere.

Har du spørgsmål til sikkerhedsdatablade skal du kontakte Arbejdstilsynet.

Har du i øvrigt spørgsmål til hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte vores informationscenter på telefon 70 12 02 11 eller via mail på .

 

Kontakt Miljøstyrelsens CLP Helpdesk

Spørgsmål om sikkerhedsdatablade

Arbejdstilsynet, www.at.dk, email: