Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Jordvarmeanlæg

Jordvarme er en kilde til vedvarende energi, der kan bruges til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. Et jordvarmeanlæg udgør en forureningsrisiko.

undefined

Ved etablering af et jordvarmeanlæg skal kommunalbestyrelsen give tilladelse efter jordvarmebekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har for nylig udstedt en ny bekendtgørelse, og teksten nedenfor afventer derfor en snarlig opdatering.

Ikke-industrielle horisontale jordvarmeanlæg, der ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og som alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i jordvarmebekendtgørelsen § 15, stk. 1, skal blot anmeldes til kommunen. 

Vær opmærksom på

  • at ansøgningen skal indeholde oplysninger om vandforsyningsboringer inden for de  i § 10 i bekendtgørelsen nævnte afstande.
  • at færdigmelde anlægget, når det er installeret.

Skemaer

På Byg og Miljø kan du anmelde eller søge om tilladelse til et jordvarmeanlæg hos kommunen. Du skal starte et Projekt i kategorien "Vand, varme, affald, energi, miljø og natur".

Alternativt kan du bruge disse skemaer:

I §§ 10-20 er der stillet en række krav til anlægget. Der er blandt andet krav til de dele, der skal graves ned (slanger, fittings m.v.), til den væske, der skal benyttes i anlægget, og til automatiske stopanordninger, hvis anlægget bliver utæt. Der er også krav om tæthedsprøvning.