Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Olie- og gasproduktion i Nordsøen - oversigt over miljøindsatsen

Den danske produktion af olie og gas er vigtig for den danske økonomi og energiforsyning. Men det er afgørende for beskyttelsen af af det marine miljø og luftkvaliteten, at produktionen sker med de mindst mulige miljøpåvirkninger

Handlingsplaner for offshore
Handlingsplanerne for offshore er en frivillig aftale mellem miljøministeren og operatørerne. Planerne er blevet udarbejdet siden 2005

Statusredegørelser om offshoreindustriens miljøpræstation
Miljøstyrelsen udarbejder løbende statusredegørelser for opfyldelsen af offshore handlingsplanerne.

Beredskabsplaner ved olieudslip
Olieoperatørerne har ansvaret for at udarbejde beredskabsplaner, der kan håndtere eventuelle uheld med olieudslip.

Internationalt samarbejde om havmiljøet
OSPAR (Oslo-Paris) havkonventionen beskytter det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav. OSPAR omfatter Danmark, Norge, Storbritannien, Nederlandene og en række andre lande

Tilsyn med olie- og gasudvinding
Miljøstyrelsen fører miljøtilsyn med olie- og gasindvinding i Nordsøen. Tilsynet sker ved både varslede og uvarslede tilsynsbesøg.

Offshore udledningstilladelser
Miljøstyrelsens generelle tilladelser til offshore operatører til anvendelse og bortskaffelse af stoffer og matereialer.

Spørgsmål og svar om olie- og gasproduktion i Nordsøen - offshore
Læs de ofte stillede spørgsmål og olie- og gasproduktion i Nordsøen.

Anonym indberetning af mulig overtrædelse af miljøregler

Offshore: Anonym indberetning.
Vejledning og skema (Word)

Ministeriets behandling af henvendelser fra borgere om mulig lovovertrædelse  (pdf)