Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsen - Virksomheder

Miljøstyrelsens opgaver omkring godkendelse og tilsyn med visse større virksomheder sker fra Miljøstyrelsen-Virksomheders kontorer i København og Aarhus

Opgaver og ansvarsområder.jpg

Opgaver og ansvarsområder

Opgaver, der varetages af Miljøstyrelsen - Virksomheder, omfatter primært godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven for en række større virksomheder

Søg om miljøgodkendelse.jpg

Søg om miljøgodkendelse

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Revurdering af miljøgodkendelse.jpg

Revurdering af miljøgodkendelse

Godkendelser til IE-virksomheder skal tages op til revurdering senest 8 år efter, at godkendelsen er givet første gang. Herefter skal afgørelsen tages op til revurdering mindst hvert 10 år.

Annoncering af miljøtilladelser og tilsyn.jpg

Annoncering af miljøtilladelser og tilsyn

Høringer og afgørelser fra Miljøstyrelsen annonces normalt kun på hjemmesiden. Alle kan komme med input til høringssager, mens det fremgår af annoncen hvem der har ret til at klage over en afgørelse.

Arkiv for annonceringer.jpg

Arkiv for annonceringer

Miljøgodkendelser, afgørelser om kommuneplantillæg og VVM-sager meddelt af staten efter 1. januar 2007 kan ses i arkivet for Miljøstyrelsens annonceringer.

Brugertilfredshed 2016

Læs nyhed om undersøgelsen

Miljøstyrelsen - Virksomheder

  • København

    Strandgade 29
    1401 København K
  • Aarhus

    Lyseng Allé 1
    8270 Højbjerg