Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøgodkendelse af listevirksomheder

Industrivirksomheder som forurener betydeligt skal miljøgodkendes af en myndighed. En miljøgodkendelse indeholder vilkår virksomheden skal overholde.

Collage_industri.png

arkmedblyant2.png

Miljøgodkendelser

Bliv klogere på miljøgodkendelser generelt og søg om en miljøgodkendelse.


personogtalebobbel.png

Miljøgodkendelsesvejledningen

Læs om ansøgning og godkendelse af miljøgodkendelser, kernebegreber og processer.


juridiskhammerogbog.png

Lovgrundlag

Læs om gældende bekendtgørelser og vejledninger på miljøgodkendelsesområdet.


urogkartotek

Bedst tilgængelige teknik, BAT

Virksomheder, der forurener, skal begrænse forureningen, så det svarer til BAT.