Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er senest blevet revideret i 2015. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret:

  • Miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

DS/EN ISO 14001 kan købes hos Dansk Standard.

Arbejdet med ISO 14001 foregår i udvalg under Dansk Standard. Her kan du læse mere om udvalgsarbejdet i relation til ISO 14001.

vejledning_1170x659.png

FAQ's

Bliv klogere på miljøledelse i Miljøstyrelsens FAQ om grøn strategi

Lær bl.a. om forskellen på ISO 14001 og EMAS og de fordele der følger i kølvandet på en registrering.