Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Værktøjer

Læs mere om grønne indkøbskriterier, miljømærkerne og totalomkostninger.

Den Ansvarlige Indkøber

På portalen Den Ansvarlige Indkøber kan du finde grønne indkøbskriterier og miljøvejledninger. Her får du viden om, hvilke konkrete miljø, sociale- og etiske- krav du som professionel indkøber kan stille til forskellige indkøbskategorier samt gode råd til ansvarlige indkøb. De konkrete kriterier på siden tager afsæt i EU's grønne indkøbskriterier samt nationale vejledninger.

Se mere på portalens hjemmeside www.csr-indkob.dk

Totalomkostninger

Mange tror, at det er dyrt at købe bæredygtige produkter. Det er det måske også, hvis man udelukkende kigger på indkøbsprisen. Et produkt, man køber i dag, kan blive meget dyrt i morgen, hvis man ikke indregner produktets totalomkostninger, for omkostningerne i brugsfasen kan være omfattende.

Besparelserne i brugsfasen stammer typisk fra et lavere energiforbrug, men det kan også være et lavere vandforbrug, færre udgifter til bortskaffelse, en længere levetid m.m. Derudover kan der også være nogle mere skjulte gevinster, eksempelvis et sundere arbejdsmiljø pga. færre kemikalier i produkterne og hermed færre sygedage.

Der er et stort potentiale i, at danske indkøbere bliver bedre til at inddrage totalomkostningerne i indkøbet. Den sidste EU undersøgelse om offentlige grønne indkøb viste, at kun 12% af de danske indkøbere altid vurderer produktets levetidsomkostninger ved indkøbet. EU vurderer ligeledes, at det særligt er transport- og byggeriområdet, der har potentiale ved større inddragelse af totalomkostninger.

I boksen til højre kan du blive klogere på det konkrete arbejde med totalomkostninger, beregninger og effekter.

Miljømærker

Et miljømærke er en garanti for, at en vare hører til blandt de mindst belastende for miljøet. En vare kan blive miljømærket, hvis den opfylder en række krav. Kravene fastsættes ud fra en vurdering af varens samlede belastning af miljøet fra udvinding af råstoffer til bortskaffelse af produktet.

Læs mere om miljømærkerne her

Med EU's nye udbudsdirektiv ændres reglerne om anvendelse af miljømærker. Efter de nye regler vil ordregiver kunne henvise til et bestemt mærke som bevis for, at anskaffelsen lever op til specifikke miljømæssige, sociale eller andre egenskaber. Læs mere herom i bilag II i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning (2014).

EU's nye udbudsdirektiv er ved at blive implementeret i en dansk udbudslov, der forventes at træde i kraft fra 2015. 

Computer, mobil, pen 1170-400

Miljøstyrelsens pilotprojekt om TCO-beregnere

Som et led i udmøntningen af regeringens Strategi for Intelligent Offentligt Indkøb har Miljøstyrelsen i samarbejde med en række interessenter igangsat et pilotprojekt om udarbejdelse af værktøjer for anvendelse af totalomkostningsberegninger i forbindelse med offentlige indkøb.

I første omgang vil pilotprojektet udvikle 8-10 TCO-værktøjer for i alt 5 produktområder. Værktøjerne udvikles som faste beregningsmetoder i excelark, der vil være tilgængelige for indkøbere i staten, kommuner, regioner og indkøbscentraler. Værktøjerne er målrettet offentlige indkøbere og skal være direkte anvendelige i forbindelse med tilbudsevaluering i udbud. Pilotprojektet forventes afsluttet inden udgangen af 2014.