Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Grønne indkøb

Formålet med en grøn og bæredygtig indkøbspolitik er at minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Miljøstyrelsen har tre store indsatser: Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, Forum for Bæredygtige Indkøb og den Ansvarlige Indkøber.

Supermarked_1170-400

Hvorfor bæredygtige indkøb? 
Miljøministeriets indsats for fremme af bæredygtige indkøb beror på vidensdeling og netværksdannelse, vejledninger, cases, konkrete værktøjer samt formidling af grønne indkøbskriterier og metoder.

Partnerskab for offentlige grønne indkøb 
Partnerskabet for offentlige grønne indkøb er et samarbejde for kommuner, der ønsker at gøre en ekstra og fælles indsats for miljøet ved hjælp af indkøb.

Forum for Bæredygtige Indkøb 
Forummet arbejder for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser hos professionelle indkøbere – både i offentlige og private virksomheder. 

Hvordan kommer jeg i gang?
Der er mange genveje til det bæredygtige indkøb. Du kan her finde råd, vejledninger og konkrete værktøjer i forhold til at tænke samfundsansvar som professionel indkøber. Du kan bl.a. blive klogere på indkøbsportalen den Ansvarlige indkøber, hvordan du kan bruge miljømærkerne og få konkrete indkøbsråd.

E-læring og cases 
Nu kan du få viden om grønne offentlige indkøb gennem nyudviklet e-læringsværktøj og nationale uddannelsesforløb. Du kan også lade dig inspire af, hvordan andre har gjort gennem en lang række cases.

EUs indsats for grønne offentlige indkøb 
Som en del af EU's handlingsplan for bæredygtigt forbrug og produktion fra 2008, har Kommissionen fremlagt forslag om, at medlemslandene skal fremme indsatsen for offentlige grønne indkøb.

Nordisk indsats for grønne indkøb 
Danmark samarbejder med de andre nordiske lande om at sætte bæredygtige indkøb på dagsordenen. Det giver god mening at samarbejde på tværs i Norden, da alle de nordiske lande er blandt de førende i denne disciplin i EU.

FAQ grønne og bæredygtige indkøb 
Du kan her finde svar på typiske spørgsmål om grønne og bæredygtige indkøb.

Partnerskab for off grønne indkøb 570-321

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et samarbejde mellem offentlige institutioner, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem indkøb.

Læs mere på www.gronneindkob.dk

Logo - Forum for bæredygtige indkøb 570-321

Forummet har udarbejdet en portal for grønne og bæredygtige indkøb "Ansvarlige Indkøb", som indeholder en række nyttige informationer og værktøjer, som kan bistå professionelle, offentlige såvel som private indkøbere med at foretage miljøbevidste indkøb. Formålet er at sprede viden og dele erfaringer.

Læs mere på www.ansvarligeindkob.dk

Logo - udbudsportalen den ansvarlige indkøber

Den Ansvarlige Indkøber

"Den ansvarlige indkøber" hjælper offentlige indkøbere med at stille krav om ansvarlighed i forbindelse med offentlige indkøb. Her kan man få konkrete forslag til formuleringer, som du kan bruge i dit udbudsmateriale.  Der er forslag til formuleringer af miljøkrav, etiske krav og sociale klausuler.

Læs mere på 
www.csr-indkob.dk