Indkøbsråd

Fem gode tips til hvordan man kommer i gang med bæredygtige indkøb.

Indkøbskurv_1170-400

1. Vær systematisk 

En indkøbspolitik skal sikre, at der tages hensyn til miljøet på lige fod med pris, kvalitet og arbejdsmiljø, når der købes ind. Lav en handlingsplan, hvor du udvælger de områder, hvor det giver størst mening at tage miljøhensyn. Følg op og hav målbare resultater.

2. Tænk i samarbejde

Viden er en af de største barrierer for at inddrage miljøhensyn i indkøbet. Hvis I har en miljøafdeling, så sørg for at inddrage deres kompetencer og viden så tidligt som muligt.

3. Vær synlig

Få ledelsens opbakning! Der er mange gode argumenter for bæredygtige indkøb, f.eks. at reduktionen af energi og strømforbrug sparer penge. Samtidig er bæredygtige indkøb et vigtigt signal udadtil.

4. Tænk i nye løsninger

Tag en åben dialog med jeres leverandører og gør klart for dem, at miljøkrav er vigtige. Måske kan leverandørerne udvikle eller tilbyde nye løsninger eller andre mere bæredygtige produkter, end dem I sædvanligvis indkøber.

5. Skyd genvej

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken hver gang. Kopiér andres gode løsninger og værktøjer. Find f.eks. inspiration i miljøvejledningerne og miljømærkerne.

Miljøvejledninger

Miljøstyrelsen udgiver en serie af miljøvejledninger, der skal gøre det nemmere for indkøbere at gennemføre miljøvenlige indkøb. Det gælder alt fra mindre her og nu- indkøb til store udbud.

Du finder vejledningerne på miljoevejledninger.dk .

Forum for Bæredygtige Indkøb

På forummets portal,  ansvarligeindkob.dk , kan du finde en række nyttige værktøjer og informationer, bl.a.:

  • Værktøj til at stille miljøkrav og kriterier i EU-udbud
  • Værktøj til indkøbsanalyse
  • Fup og fakta om grønne indkøb
  • Eksempler på miljøeffekten og besparelser ved at købe grønt
miljømærkerne_570-321

Miljømærker

Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er Danmarks officielle miljømærker. Læs mere om miljømærkerne, Blomsten og Svanen, på Miljømærkning Danmarks hjemmeside www.ecolabel.dk , hvis du er indkøber (produkter til professionelle, miljøvenlig indkøbspolitik).