Andre værktøjer

Der findes mange andre værktøjer og hjælp til det bæredygtige indkøb. Nedenfor er nævnt nogle eksempler indenfor transport, fødevarer og energiforbrugende produkter.

Transport

Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen har udviklet anbefalinger til offentlige indkøb af person- og varebiler smt lastbiler og busser. Læs mere på Center for Grøn Transports hjemmeside.

Fødevarer

Fødevarestyrelsen har udviklet en økologisk spisemærkeordning for storkøkkener og kantiner. Mærket er statskontrolleret, ligesom det velkendte røde Ø-mærke. Det økologiske spisemærke er en blåstempling af storkøkkenets arbejde med økologi og et troværdigt pejlemærke. Læs mere på oekologisk-spisemaerke.dk.

Økologiske spisemærker

Hollandsk værktøj om Cradle to Cradle (C2C) og offentlige grønne indkøb

Det hollandske miljøministerium har i december 2010 udgivet en guide (på engelsk) om brugen af Cradle to Cradle (C2C) i offentlige indkøb. C2C er en tilgang til design og produktion, som kombinerer innovation og bæredygtighed. Filosofien er, at materialestrømmene skal bevæge sig i lukkede kredsløb og dermed ikke genererer affald. Læs guiden her.

Energiforbrugende produkter

Energistyrelsen har udviklet indkøbsvejledninger indkøb af energibesparende produkter. Læs mere her.

Hvis du kender til andre værktøjer, er du velkommen til at kontakte os.

Miljøvejledninger

Miljøstyrelsen udgiver en serie af miljøvejledninger, der skal gøre det nemmere for indkøbere at gennemføre miljøvenlige indkøb. Det gælder alt fra mindre her og nu- indkøb til store udbud.

Du finder vejledningerne på miljoevejledninger.dk .

Forum for Bæredygtige Indkøb

På forummets portal,  ansvarligeindkob.dk , kan du finde en række nyttige værktøjer og informationer, bl.a.:

  • Værktøj til at stille miljøkrav og kriterier i EU-udbud
  • Værktøj til indkøbsanalyse
  • Fup og fakta om grønne indkøb
  • Eksempler på miljøeffekten og besparelser ved at købe grønt
miljømærkerne_570-321

Miljømærker

Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er Danmarks officielle miljømærker. Læs mere om miljømærkerne, Blomsten og Svanen, på Miljømærkning Danmarks hjemmeside www.ecolabel.dk , hvis du er indkøber (produkter til professionelle, miljøvenlig indkøbspolitik).