Bæredygtige indkøb

Formålet med en grøn og bæredygtig indkøbspolitik er at minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Miljøstyrelsen arbejder derfor aktivt med at udarbejde vejledninger og partnerskaber for at øge den tilgængelige viden indenfor området.

Supermarked_1170-400

Bæredygtige indkøb
Miljøministeriets indsats for fremme af bæredygtige indkøb beror på vidensdeling og netværksdannelse, vejledninger, cases, konkrete værktøjer samt formidling af grønne indkøbskriterier og metoder.

Værktøjer og cases til bæredygtige indkøb
Der er mange genveje til det bæredygtige indkøb. Du kan her finde inspiration i værktøjerne og finde ud af, hvilke konkrete miljøkrav du som professionel indkøber kan stille til varer og ydelser. Ligesom du kan lade dig inspire af, hvordan andre har gjort gennem en lang række cases.

E-læring og træning
Nu kan du få viden om grønne offentlige indkøb gennem nyudviklet e-læringsværktøj og nationale uddannelsesforløb.

Partnerskab for offentlige grønne indkøb
Partnerskabet for offentlige grønne indkøb er et samarbejde for kommuner, der ønsker at gøre en ekstra og fælles indsats for miljøet ved hjælp af indkøb.

Forum for Bæredygtige Indkøb
Forummet arbejder for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser hos professionelle indkøbere – både i offentlige og private virksomheder. Forum for Bæredygtige Indkøb bygger videre på erfaringerne fra det tidligere Panel for professionelle miljøbevidste indkøb.

EUs indsats for grønne offentlige indkøb
Som en del af EU's handlingsplan for bæredygtigt forbrug og produktion fra 2008, har Kommissionen fremlagt forslag om, at medlemslandene skal fremme indsatsen for offentlige grønne indkøb.

Krav til miljøbevidste indkøb af køretøjer
Fra 16. december 2010 bliver det obligatorisk for stat, regioner, kommuner og visse private virksomheder at inddrage hensyn til miljøbelastning og energiforbrug, når der indkøbes køretøjer til vejtransport.

Nordisk samarbejde om bæredygtige indkøb
Danmark samarbejder med de andre nordiske lande om at sætte bæredygtige indkøb på dagsordenen. Det giver god mening at samarbejde på tværs i Norden, da alle de nordiske lande er blandt de førende i denne disciplin i EU.

FAQ grønne og bæredygtige indkøb
Du kan her finde svar på typiske spørgsmål om grønne og bæredygtige indkøb.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Forum for Bæredygtige Indkøb

På forummets portal,  ansvarligeindkob.dk , kan du finde en række nyttige værktøjer og informationer, bl.a.:

  • Værktøj til at stille miljøkrav og kriterier i EU-udbud
  • Værktøj til indkøbsanalyse
  • Fup og fakta om grønne indkøb
  • Eksempler på miljøeffekten og besparelser ved at købe grønt