Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Myndigheder på GMO-området

GMO-anvendelse reguleres af Fødevarestyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Der er desuden et samarbejde med kommunerne. I Danmark arbejder en række forskellige myndigheder med regulering af anvendelse af GMO’er.

Fem myndigheder på området

Fødevarestyrelsen regulerer anvendelsen af de GMO’er, der bruges til fødevarer (herunder markedsføring) og fører tilsyn på området Fødevarestyrelsen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen regulerer anvendelsen af de GMO'er, der bruges til foder, og forsøgsudsætninger og udsætninger GM-afgrøder. Styrelsen fører tilsyn på området Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Sundhedsstyrelsen regulerer den sundhedsmæssige del af anvendelsen af GMO'er til klinisk genterapi Sundhedsstyrelsen

Arbejdstilsynet regulerer den arbejdsmiljømæssige side af anvendelse af GMO’er til indesluttet anvendelse og fører tilsyn hermed Arbejdstilsynet

Miljøstyrelsen regulerer den miljømæssige side af anvendelse af GMO’er, der bruges til indesluttet anvendelse (forskning og produktion)

Kommuner

Miljøstyrelsen samarbejder med kommuner i forbindelse med godkendelse af GMO’er til produktion, idet den kommune, hvori produktionsvirksomheden ligger, i bestemte tilfælde udarbejder en miljøgodkendelse af produktionen. Er kommunen ikke den ansvarlige myndighed, er det afdelingen Virksomheder i Miljøstyrelsen, som udarbejder miljøgodkendelsen.