Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Beredskab for havmiljø

Miljøstyrelsen samordner på vegne af miljøministeren de kommunale beredskabsplaner for olie- og kemikaliforurening efter forhandling med de berørte kommuner.

Se Miljøstyrelsens oversigt over beredskabet i de enkelte kommuner

Ansvar og opgaver i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening på havet


Havet