Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilskudsordninger

Der kan søge om økonomisk tilskud både til forskning og udvikling af mindre belastende bekæmpelsesmidler

Støtte til forskning i bekæmpelsesmidler
Ordningen støtter forskning i bekæmpelsesmidler og har som overordnet sigte at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler og nedbringe belastningen af miljø og sundhed.

Støtte til godkendelse af alternative pesticider
Ordningen støtter bl.a. danske planteavlere i forhold til at få godkendt alternative og mindre belastende bekæmpelsesmidler. 

Støtte til forskning i Moniterings- Varslings- og Beslutningsstøttesystemer

Ordningen støtter forskning i MVB-systemer og har som overordnet sigte at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler og nedbringe belastningen af miljø og sundhed.

Støtte til godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og aktivstoffer

Ordningen støtter danske mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder i forhold til at få godkendt mindre belastende biocidprodukter og aktivstoffer.