Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Brugere af ikke-professionelle sprøjtemidler

Bruger du kun sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel brug, kræver det ingen uddannelse eller autorisation – hverken for at bruge eller købe midlerne. Dog skal du have sprøjtecertifikat eller hånd- og rygsprøjtecertifikat, hvis du bruger disse midler i erhvervsmæssig sammenhæng. Der gælder en række krav for forhandlerne af disse ikke-professionelle midler.

undefined

Det anbefales, at du forsøger at forebygge forekomsten af ukrudt og skadedyr i din have. Der findes bl.a. oplysninger på Miljøstyrelsens infomationssider om Tænk før du sprøjter eller spørg din forhandler, hvordan du kan minimere dit forbrug af sprøjtemidler. Prioriter at købe de midler, der er klar til brug og som ikke kræver fortynding.